Thứ Sáu, 06/12/2019

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: “Báo chí cần đưa thông tin có chủ đích, đúng định hướng...”

19/06/2019 17:45

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội chia sẻ một số vấn đề xung quanh vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng pháp luật và các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trả lời báo chí bên lề hành lang Quốc hội

Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, trong những năm qua, báo chí đã làm tốt sứ mệnh của mình, cung cấp thông tin tích cực đến với bạn đọc, phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của người dân, cử tri đến với Đảng và Nhà nước. Báo chí cũng là một kênh phản biện xã hội, tham gia vào các hoạt động ích nước, lợi dân và chống tham nhũng.

Trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật, báo chí có giá trị định hướng tư tưởng, quan điểm, cung cấp thông tin, tư liệu để các chủ thể xã hội, nhân dân và cử tri tham gia hoạch định chính sách, góp ý kiến xây dựng pháp luật.

Đặc biệt, báo chí giữ vai trò “cầu nối nghị trường” giữa Quốc hội, Đại biểu quốc hội với cử tri và nhân dân trong xây dựng luật, pháp lệnh, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó kịp thời góp phần tạo nên kênh hai chiều, đa chiều giúp chuyển tải thông điệp và tạo sự thống nhất, đồng thuận khi thiết kế các đạo luật điều chỉnh các quan hệ xã hội, đáp ứng yêu cầu mới về phát triển đất nước.

Một trong những ví dụ điển hình có thể thấy rõ vai trò này là việc tham gia của báo chí trong quá trình xây dựng, sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015-2017 và các đạo luật lớn liên quan thiết thân đến đời sống xã hội. Với sự tham gia đó, người dân, giới luật và các cơ quan, tổ chức, kể cả các tổ chức quốc tế đều đã thông qua báo chí phát biểu ý kiến và nhiều ý kiến đã được đưa ra thảo luận, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung của các bộ luật quan trọng.

Chia sẻ về vai trò của báo chí truyền thông trong trong tình hình hiện nay, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng truyền thông luôn có tính hai mặt, có thể tác động đa chiều, tích cực hoặc tiêu cực đến xã hội và nhấn mạnh: “Về khía cạnh đưa thông tin chính thống cũng như thông tin trên mạng xã hội, chúng ta kiên quyết đấu tranh loại bỏ việc đưa, phát tán thông tin phương hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các thông tin, quan điểm xấu, độc hại. Đồng thời rất cần báo chí chính thống cũng như các luồng thông tin trên các phương tiện khác phải đưa tin kịp thời, khách quan, có chủ đích, đúng định hướng các lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội cũng như chính sách, pháp luật để cử tri và nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thảo luận, nêu chính kiến, quan điểm để xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật”.

“Hiện tượng truyền thông đưa thông tin sai sự thật, bóp méo thông tin dẫn đến nhận thức của người dân bị sai lệch, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội dù đã bị cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xử lý kiên quyết nhưng vẫn còn xảy ra, quan điểm của Đại biểu về vấn đề này như thế nào?”. ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng hiện tượng này không thể chấp nhận nhưng không thể loại trừ ngay được. Nó cũng là mặt trái của xã hội, là “rác” thông tin, mà muốn loại trừ nó ra khỏi đời sống báo chí thì trước hết các nhà báo phải có quan điểm, nhận thức đúng đắn về vai trò của truyền thông, báo chí và tự làm trong sạch chính mình. “Nếu xa rời tôn chỉ mục đích của tờ báo, không tuân thủ Luật Báo chí thì nhà báo và cơ quan báo chí không thể hoàn thành sứ mệnh đã được Đảng, Nhà nước giao cho”, ĐB nhấn mạnh.

Chính vì vậy, theo ĐB thì ngoài việc đưa tin kịp thời, thông tin đúng sự thật, báo chí còn phải tích cực ngăn ngừa, kiên quyết chống lại và góp phần bài trừ cái xấu, các hành vi và việc làm của các cá nhân, tổ chức vi phạm đường lối, chính sách, pháp luật, xâm hại lợi ích của nhân dân. Chính báo chí cũng phải tôi rèn để “miễn nhiễm” với cái xấu, cái độc hại thì mới có uy tín trong xã hội, chiếm được chỗ đứng xứng đáng trong lòng độc giả, được nhân dân tin cậy và thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Quang Hùng