Thứ Bảy, 16/01/2021

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn thành công tốt đẹp

04/06/2020 06:20

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Văn Côi và đồng chí Hoàng Sơn Hải đã được tín nhiệm bầu lại làm Bí thư và Phó Bí thư.

Ngày 29/5, Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn đã được long trọng tổ chức. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, sâu sát, toàn diện, rõ người rõ việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến rõ nét.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo có kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

anh-1-w564-h640.jpeg

Bí thư Đảng bộ Sở TN%MT tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 Bùi Văn Khôi phát biểu tại Đại hội

Tổ chức Đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời; chất lượng sinh hoạt Đảng đuợc nâng lên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ thực hiện đúng quy định, thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm.

Nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo, chỉ đạ thực hiện có hiệu quả. Chất lượng tham mưu cho tỉnh về các lĩnh vực về ngành được nâng lên. Đất đai cơ bản được quản lý, sử dụng chặt chẽ hơn theo quy hoạch của pháp luật. Cơ bản hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Quản lý tài nguyên nước tài nguyên khoáng sản đã dần đi vào nề nếp. Khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học từng bước được quan tâm. Quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, hiện trạng môi trường toàn tỉnh cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

anh-1-w564-h640.jpeg

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực ngành kịp thời, đạt tỷ lệ cao. Thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách, tác phong, lề lối làm việc được cải thiện bảo đảm phục vụ các hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động của các đoàn thể quần chúng có sự chuyển biến khá tốt. Chăm lo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người lao động theo quy định. Cơ bản phát huy được vai trò giám sát, khả năng tập hợp, động viên đoàn viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

anh-1-w564-h640.jpeg

Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh, nhìn lại 05 năm qua, Đảng bộ Sở TN&MT đã có những bước phát triển khá toàn diện, sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ ngày càng được tăng cường; đoàn kết nội bộ được củng cố giữ vững, “Đây là những tiền đề, thuạn lợi hết sức cơ bản để Đảng bộ phát triển ổn định, vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đóng góp tích cực vào thành thích chung của Đảng ủy Khối”, đồng chí Nguyễn Đức Thắng ghi nhận.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Thắng, mặc dù những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng và cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn cũng nhấn mạnh một số nội dung mà Đảng bộ Sở TN%MT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Bùi Văn Côi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở TN%MT tỉnh Lạng Sơn.

Đào Trang