Chủ Nhật, 15/09/2019

Của biếu là của lo!

09/07/2019 12:45

Không còn là chuyện đồn thổi râm ran, mà là chuyện thật rất đáng báo động. Đó là vừa qua đã có một số tổ chức, chính quyền địa phương, thậm chí có bộ, ngành nhận “ô tô quà biếu” của doanh nghiệp. Thứ quà biếu rất đáng ngờ!

Bởi lẽ cũng có thể có tỉnh thành, bộ, ngành vô tư quá nên nhận xe ô tô mà không biết rằng đó chính là cái "bẫy tình nghĩa" của doanh nghiệp (DN) hoặc cá nhân người biếu. Cũng vì thế trước đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 127/TB-VPCP ngày 10/ 3/2017 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấm dứt ngay việc các địa phương, cơ quan Nhà nước nhận xe biếu, tặng của các DN, đặc biệt là các DN có các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thông báo được Văn phòng Chính phủ phát đi sau khi phát hiện nhiều tỉnh, thành phố nhận xe sang do DN biếu như Đà Nẵng, Cà Mau…

Dư luận đặt câu hỏi, nếu nhận quà DN biếu, tặng thì giám sát hoạt động của DN có còn nghiêm minh không? Có bỏ lơ những cái sai nhỏ cho DN không và từ cái sai nhỏ ấy có tiếp tục bỏ qua những cái sai lớn hơn không?  Họ tặng xe, rồi họ nhờ việc này, việc kia, chẳng nhẽ không giúp họ? Rồi khi họ làm sai có dám mạnh tay phạt, dừng giấy phép hoạt động không? Và như vậy nó làm cho pháp luật mất đi tính nghiêm minh cần phải có?

Đúng là “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, và nỗi lo là hoàn toàn có căn cứ!

Ảnh minh họa

Để loại trừ mối nguy hại hiện hữu này, Thủ tướng Chính phủ đã lại vừa ký ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong đó quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn.

Theo nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Nghị định quy định rõ, cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định. Đối với quà tặng bằng tiền thì thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp ngân sách theo quy định.

Đối với quà tặng bằng hiện vật, phải xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhận tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá. Sau đó, quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được.

Rõ ràng biếu tặng quà chỉ có thể chấp nhận được khi nó thực sự vô tư, trong sáng, có văn hóa và thực hiện đúng mực hành vi biếu tặng, nhận quà.

Biếu quà, nhận quà nhằm nịnh nọt biếu xén, hối lộ để mưu đồ tư lợi, tham nhũng là không thể chấp nhận và phải loại ra khỏi đời sống xã hội.

Để xây dựng một chính phủ liêm chính rất cần bắt đầu từ việc chấp hành Nghị định này của Chính phủ!

Thành Tâm