Thứ Ba, 31/03/2020

Bạc Liêu: Cách chức Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai TP Bạc Liêu

06/12/2019 13:33

Ngoài việc cách chức Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu ông Nguyễn Trường Danh còn bị kỷ luật về mặt chính quyền và cách hết các chức vụ trong Đảng.

anh-1-w803-h725.jpg

Quyết định kỷ luật Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP Bạc Liêu

Ngày 6/12, ông Phạm Quốc Nam- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 618/QĐ-STNMT về việc kỷ luật đối với ông Nguyễn Trường Danh- Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu . Theo đó, ông Danh đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Lý do kỷ luật là trong quá trình chỉ đạo và thực hiện thủ tục hành chính về cấp Giấy nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu); chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất ông Danh đã vi phạm quy định tại Điều 96, 97, 98 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về Luật đất đai; vi phạm quy định của pháp luật về nhận quà tặng.

Ngoài việc cách chức Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu, trước đó ông Danh còn bị kỷ luật về mặt chính quyền và cách hết các chức vụ trong Đảng.

Thành Nhớ