Thứ Bảy, 31/07/2021

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

24/06/2021 14:24

Với số phiếu bầu đạt 100%, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

hinh-1-w500-h276.jpg

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phát biểu tại kỳ họp

Sáng 24/6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, bà Bùi Thị Quỳnh Vân đã trúng cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 53/53 phiếu đồng ý, đạt 100% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIII, giới thiệu bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đại biểu xem xét bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, bà Đinh Thị Hồng Minh và ông Nguyễn Tấn Đức đã trúng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, với 53/53 phiếu đồng ý, đạt 100%.

hinh-1-w500-h276.jpg

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp cũng đã giới thiệu nhân sự để đại biểu HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét bầu giữ các chức vụ như: Trưởng, phó ban Pháp chế; Trưởng, phó ban Kinh tế - Ngân sách; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh khóa XIII,…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn đến các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của HĐND tỉnh khoá XIII và cho rằng đây là vinh dự to lớn, gắn với trách nhiệm rất nặng nề, mà các đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin cậy, giao phó.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng: Dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đưa ra được nhiều quyết định quan trọng cho sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021 - 2026 của tỉnh, nhất định sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từng thành viên trong Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh sẽ cùng tập thể đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ của bản thân phụng sự lợi ích của nhân dân tỉnh nhà…", bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Minh Quân