Thứ Bảy, 21/09/2019

Bỏ các loại quỹ ngoài ngân sách

23/08/2019 16:15

Theo Đoàn Giám sát thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc nghiên cứu để loại bỏ ngay hoặc giữ lại những quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước thời điểm này là cần thiết...

Trên cơ sở đó, ngày 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập trong giai đoạn 2013-2018.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận định: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là việc làm đúng và cần thiết. Đó là kết quả một cuộc giám sát trong bối cảnh ngân sách công hay đầu tư công đang được siết chặt. Vả lại, khi thành lập những quỹ ấy, tất nhiên có nhiều lý do để cho là cần thiết, nhưng nó chỉ cần thiết ở thời điểm nào đó và phải được giám sát một cách chặt chẽ.

“Chỉ những người giám sát trực tiếp và có nghiệp vụ thì mới phát hiện được có hiệu quả hay không, không hiệu quả thì có thất thoát. Vì thế mà tôi cho rằng việc giám sát này liên quan đến tiền bạc ngân sách trong bối cảnh cơ chế đẻ ra rất nhiều yếu tố lỏng lẻo trong quản lý và kẽ hở của luật pháp để mà thất thoát.” - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói.

Trong báo cáo kết quả giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hải cũng khẳng định việc giám sát nhằm xem xét hiệu quả từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được lập ra trong quá trình cải cách kinh tế giai đoạn 2013-2018.

Ảnh minh họa

Kết quả giám sát cho thấy do trước nay chưa có cơ quan nào từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm thống nhất quản lý, vì thế, nhiều mặt tồn tại và hạn chế đã phát sinh khi thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến các quỹ tài chính ngoài ngân sách đó.

Mặt khác, theo ông Nguyễn Đức Hải, nguồn tài chính hình thành các quỹ này còn nhiều bất cập, chưa bảo đảm hoạt động độc lập với ngân sách. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng việc thể hiện chức năng, nhiệm vụ của các quỹ tài chính ngoài ngân sách có dấu hiệu trùng lặp trong lúc hiệu quả hoạt động không cao. Đó là chưa nói đến vấn đề sử dụng quỹ đó ra sao, quản lý quỹ đó như thế nào, và thực chất quỹ là một loại thuế, mà như vậy là thuế chồng thuế, phí chồng phí rất không cần thiết.

“Người dân đương nhiên có nghĩa vụ khi sử dụng các phương tiện đi lại trên đường, nhưng nó chồng chéo với nhau. Ô tô khi sử dụng mặt đường vừa phải mua xăng vừa phải đóng nhiều khoản thu là vô lý. Vì thế cần qui về một mối là đúng. Về lâu dài cũng phải xem xét lại việc bất kỳ một chi tiêu nào của nhà nước cũng phải nằm trong vòng kiểm soát của ngân sách” - Đại biểu Dương Trung Quốc nêu quan điểm.

Thực tế kết quả kiểm tra mới đây của Đoàn giám sát còn phát hiện quá nhiều quỹ ở địa phương làm phát sinh nhiều chi phí quản lý và tổ chức biên chế. Ngoài ra, một số quỹ tài chính ngoài ngân sách còn bộc lộ sự yếu kém về quản lý và hoạt động, trong khi đó, công tác kiểm tra, thanh tra và kiểm toán chưa thực hiện đến nơi đến chốn.

Vì vậy, Đoàn Giám sát kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết nhằm tăng cường quản lý cũng như kiểm tra việc sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Dư luận cho rằng đây là vấn đề cần thiết bởi các quỹ này đều là tiền của dân, nếu không được công khai minh bạch, không được đảm bảo có sự giám sát của người dân thì chắc chắn người dân không đồng tình.

Thành Tâm