Thứ Ba, 20/10/2020

Xử lý Tố giác, tin báo về tội phạm

09/10/2020 09:34

Xin cho biết trách nhiệm của nơi nhận tố giác tin báo về tội phạm như thế nào và thời gian trả lời kết quả cho công dân là bao lâu?

Hỏi:

Vừa qua, vào khoảng 3 giờ sáng có 5 người dùng sơn đỏ tạt vào cửa cuốn nhà tôi (có file hình ảnh qua camera), tôi nhận diện được 2 người. Sáng đó, tôi đến Công an Quận X trình báo và cung cấp đơn, vật chứng liên quan. Vụ việc đã 3 tháng trôi qua mà Cơ quan điều tra Công an Quận X không có văn bản hay bất cứ động thái trả lời nào về đơn của tôi?

Xin cho biết trách nhiệm của nơi nhận tố giác tin báo về tội phạm như thế nào và thời gian trả lời kết quả cho công dân là bao lâu?

(Phan Thanh Hải, Quận X, TP.HCM)

Trả lời:

Theo Luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là việc cá nhân, tổ chức phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 145 Luật Tố tụng Hình sự 2015, mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận. Nơi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Cơ quan, tổ chức khác.

Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình.

Viện kiểm sát phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục thì thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc về Viện kiểm sát.

Các Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin tố giác có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác. Như vậy, Cơ quan điều tra Công an Quận X phải có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết tin báo cho bạn rõ.

Về thời gian giải quyết, theo Điều 147 Luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định:

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

Như vậy, tùy theo mức độ nghiêm của vụ việc mà các cơ quan có thẩm quyền áp dụng thời hạn trả lời kết quả cho bạn. Nếu vụ việc ít phức tạp thì trong thời gian 20 ngày kể từ ngày bạn có đơn trình báo đến Quận X, Quận X phải trả lời kết quả điều tra cho bạn biết. Trường hợp vụ việc phức tạp thì cũng không quá 2 tháng và có thể gia hạn điều tra thêm 2 tháng phải trả lời kết quả cho bạn.

Ngoài ra, cũng theo quy định của Khoản 5 Điều 144 Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 “Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật”.

Vậy bạn tố giác sai sự thật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Huỳnh Minh Đức