Thứ Bảy, 04/07/2020

Làm thế nào để thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn?

26/03/2020 08:30

Tôi và chồng đã ly hôn. Theo bản án của Tòa án thì chồng tôi là người được giao nuôi con. Nay chồng tôi có vợ khác, không cho tôi thăm con. Vậy tôi muốn nhận lại con về nuôi có được không?

Trả lời:

Theo Điều 82, Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nghĩa vụ và quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi; Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con; Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Điều 83 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định về nghĩa vụ của cha mẹ; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình; Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

nuoi-consau-ly-hon-w500-h315.jpg

Ảnh minh họa

Theo quy định trên thì chồng bạn đã vi phạm đến quyền được thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của chị.

Trước tiên, chị làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự giải quyết cho thi hành vấn đề thăm nom, chăm sóc con chung theo bản án của Tòa án. Cơ quan thi hành án sẽ yêu cầu chồng cũ chị thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Về vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con, Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau: Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên; Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Như vậy, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con khi có căn cứ sau: Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Trường hợp, người chồng không đồng ý thay đổi người trực tiếp nuôi con thì chị cần phải chứng minh người chồng không đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, môi trường giáo dục không tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm sinh lý của con hoặc xâm phạm đến quyền thăm nom con của chị.

Tòa án xét thấy những căn cứ chị đưa ra là hợp lý và có cơ sở thì có thể Tòa án sẽ ra quyết định về thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Về hồ sơ thay đổi người trực tiếp nuôi con bao gồm: Đơn khởi kiện (theo mẫu); Bản án/Quyết định ly hôn; Sổ hộ khẩu, CMND của hai bên vợ chồng (bản sao chứng thực); Giấy khai sinh của con (bản sao chứng thực); Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

BBT