Thứ Tư, 03/06/2020

TPHCM: Nhiều vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ tại Sở Giao thông vận tải

08/11/2019 16:52

Thanh tra TPHCM đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót về việc chấp hành quy định của Đảng, của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ tại Sở GTVT năm 2017- 2018.

anh-1-w1280-h960.jpg

Sở Giao thông vận tải TPHCM

Qua thanh tra, Thanh tra thành phố (TTTP) xác định Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu biên chế hằng năm còn chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, dẫn đến có nơi số người làm việc thực tế thấp hơn nhiều so với số lượng biên chế được phân bổ, ngược lại có đơn vị số lao động thực tế cao hơn số biên chế được giao.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, Sở GTVT không thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hàng năm là chưa thực hiện đúng quy định. Không kiểm tra, đôn đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020, dẫn đến việc phê duyệt quy hoạch thực hiện sau khi tổ chức Đại hội.

Phê duyệt Quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Sở quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020 có 05 đơn vị với 08 chức danh chỉ quy hoạch l người vào 01 chức danh nhiệm kỳ 2020-2025. Có 07 đơn vị với 09 chức danh chỉ quy hoạch l người vào 01 chức danh. Có 11/16 đơn vị không đảm bảo tỷ lệ nữ trong danh sách quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo chính quyên, là chưa đảm bảo quy định.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, TTTP chỉ rõ việc theo dõi, cập nhật kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở còn chưa được khoa học, chưa được quan tâm đúng mức, do đó đến nay không thể xác định được còn bao nhiêu trường hợp chưa được đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch sát với nhu cầu cần được đào tạo, dẫn đến số lượng thực tế đào tạo thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

Năm 2017 và 2018, Sở GTVT thực hiện bổ nhiệm 11 trường hợp, trong đó 09 trường hợp có thiếu sót, vi phạm. Trường hợp ông Bùi Anh Tuấn- Phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư được bổ nhiểm khi không đủ tiêu chuẩ, chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị; Bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ khi chưa có quy hoạch, sau đó Sở GTVT đã thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Qua thanh tra, có 07/11 trường hợp quy trình bố nhiệm thực hiện không đầy đủ, cụ thể:  Ông Lê Minh Triết - Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, quy trình bổ nhiệm chưa thực hiện bước 1, bước 3 theo quy định của Sở GTVT; Ông Phạm Ngọc Dũng- Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3, quy trình bổ nhiệm chưa. thực hiện bước 1, bước 3 theo quy định của Sở Giao thông vận tải; Ông Trịnh Quốc Dũng và bà Trần Thị Trâm Anh- Phó Chánh Văn phòng Sở, ông Bùi Anh Tuấn- Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư quy trình bố nhiệm còn thiếu bước 1 theo quy định của Sở GTVT;

Ông Ngô Bá An- Giám đốc BQL Dự án nạo vét luồn soài rạp, quy trình bổ nhiệm thiếu bước 1 và bước 2 theo quy định Sở GTVT; Bà Trần Thị Vân Trang- Phó Phòng pháp ché, quy trình bổ nhiệm còn thiếu bước 2 theo quy định của Sở GTVT; Ông Hà Thanh Sơn - Trưởng phòng Quản lý Giao thông đường thủy, tại thời điểm bổ nhiệm Trưởng phòng, ông Hà Thanh Sơn đã hết thời hạn giữ chức vụ Phó trưởng phòng, tuy nhiên hồ sơ bổ nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm từ Phó trưởng phòng lên Trưởng phòng là không đúng quy định.

Về bố nhiệm lại, trong năm 2017 và 2018, Sở GTVT tiến hành bổ nhiệm lại 12 trường hợp, tuy nhiên có 02 trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm lại (bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ) nhưng Sở GTVT vẫn tiến hành bổ nhiệm lại (ông Hải và ông Đỗ Văn Đông); 06 trường hợp bổ nhiệm lại công chức thực hiện chậm so với quy định.

anh-2-w700-h525.jpg

Ông Bùi Xuân Cường làm Giám đốc Sở GTVT thời điểm 2017- 2018, giai đoạn thanh tra phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót (Ảnh: Báo Người lao động)

Về việc chuyển đổi vị trí công tác, năm 2017, Sở GTVT không xây dựng kế hoạch chuyên đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, là không thực hiện đúng quy định.

Trong 149 trường hợp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2017- 2018 có 03 trường hợp việc luân chuyên vị trí công tác không bằng quyết định (ban hành thông báo, văn bản) là thực hiện không đúng quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP. Thực hiện chuyên đổi vị trí công tác đối với 31 trường hợp là lãnh đạo quản lý các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở, là không đúng đối tượng quy định tại khoản Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Có 73 trường hợp có thời gian công tác chưa đủ 5 năm (60 tháng) đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, trong đó có 36 trường hợp thời gian công tác chưa đủ 24 tháng đã chuyên đổi vị trí công tác, là thực hiện không đúng thời hạn quy định tại Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến cuối năm 2018, cơ quan Sở và 15 đơn vị trực thuộc có 776 trường hợp có thời gian giữ vị trí công tác trên 5 năm nhưng chưa thực hiện chuyên đổi vị trí công tác là chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Về tinh giản biên chế, Sở GTVT được chọn phương thức tinh giản biên chế là không tuyển mới thêm nhân sự khi có công chức nghỉ hưu hoặc chỉ tuyển mới 50% trên số lượng đã nghỉ hưu là không phù hợp về đối tượng theo quy định tại Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ, TTTP chỉ ra rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng tinh giản biên chế theo lộ trình không đảm bảo chỉ tiêu đề ra, từ năm 2015 đến hết năm 2018 chỉ thực hiện tinh giản biên chế trên 254 chỉ tiêu theo đề án, đạt 3,15 %.

Về giải quyết tố cáo liên quan đến công tác cán bộ, qua kết quả nêu trên cho thấy, Giám đốc Sở GTVT thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều đơn tố cáo được giao cho Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất, UBKT Đảng ủy Sở thụ lý, giải quyết nhưng đến nay đã quá thời hạn vẫn không thực hiện hoặc chưa có kết quả giải quyết. Không thực hiện phúc đáp thông tin kết quả xử lý, giải quyết đơn tố cáo cho các đơn vị chuyên đơn là không thực hiện đúng quy định của Luật Tố cáo.

Được biết, giai đoạn 2017- 2018, ông Bùi Xuân Cường làm Giám đốc Sở GTVT. Đến ngày 04/01/2019, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động ông Bùi Xuân Cường về công tác và giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM. Mới đây, ông Cường được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tâm Phúc