Thứ Tư, 25/11/2020

Thanh toán tiền bằng ngoại tệ và thu phí ngoài giờ có đúng quy định pháp luật hay không

11/09/2019 18:41

Tôi có ký hợp đồng tư vấn du học Úc với một công ty được thành lập tại Việt Nam, trong hợp đồng thể hiện thỏa thuận “tư vấn theo gói 20 giờ là 6,32 USD. Tiền giao dịch trả dịch vụ tư vấn được trả bằng tiền đô la Mỹ....

Hỏi: Tôi có ký hợp đồng tư vấn du học Úc với một công ty được thành lập tại Việt Nam, trong hợp đồng thể hiện thỏa thuận “tư vấn theo gói 20 giờ là 6,32 USD. Tiền giao dịch trả dịch vụ tư vấn được trả bằng tiền đô la Mỹ. Trong quá trình thực hiện hợp đồng đến khi tất toán thì phía Công ty tư vấn du học đã gửi thông báo yêu cầu tôi thanh toán số tiền phát sinh tư vấn ngoài giờ là 2,40 USD. Tuy nhiên, về việc thu phí tư vấn phát sinh ngoài giờ này tôi không được biết và không được thông báo trước đó. Vậy cho tôi hỏi việc yêu cầu thanh toán tiền bằng ngoại tệ và thu phí ngoài giờ có đúng quy định pháp luật hay không?

Trả lời:

Thứ nhất, về vấn đề trả và thu tiền phí tư vấn bằng ngoại tệ:

Căn cứ theo quy định tại tại pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi,bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối 2005 đã khẳng định:

Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

luat-su-truong-quoc-hoe-1-w600-h400.JPG

Luật sư Trương Quốc Hòe

Dẫn chiếu tại Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam đã quy định rất rõ:

“Điều 3. Nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư này, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.

Như vậy, đối với giao dịch giữa Công ty tư vấn du học với bạn nêu trên không thuộc trường hợp tại Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN .Do đó, giao dịch giữa bạn và phía Công ty tư vấn du học không được thực hiện bằng ngoại hối. Nếu việc thanh toán bằng ngoại hối của bạn và Công ty trái quy định của pháp luật thì hợp đồng dân sự mà hai bên đã ký sẽ bị vô hiệu một phần do vi phạm điều cấm theo quy định Điều 123 BLDS 2015.

Thứ hai, đối với việc trả phí thêm giờ mà bạn không được thông báo hay thỏa thuận trước đó :

Căn cứ theo quy định của BLDS 2015 thì việc giao kết và thực hiện hợp đồng phải dự trên sự thỏa thuận và ý chí tự nguyện của các bên. Theo thông tin bạn cung cấp, khi ký kết hợp đồng bạn chỉ được thông báo về việc thanh toán chi phí theo gói dịch vụ mà không được thông báo về việc phát sinh phí dịch vụ tư vấn thêm giờ. Trong hợp đồng mà hai bên đã ký thì cũng không có thỏa thuận về phần chi phí phát sinh thêm này. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty tư vấn du học phải thỏa thuận lại với bạn về chi phí phát sinh thêm mà không được yêu cầu bạn thanh toán khoản phí này. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì các bên có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.

Đ.Việt