Thứ Hai, 06/07/2020

Tháng 02/2020: Cả nước xảy ra 1.068 vụ tai nạn giao thông, 285 vụ cháy, xử lý 223.914 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông

27/02/2020 11:16

Từ ngày 15/01-14/02/2020, cả nước xảy ra 1.068 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người, bị thương 813 người; 285 vụ cháy, làm chết 8 người, bị thương 21 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 30,45 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.  Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông từ ngày 15/01-14/02/2020 như sau:

Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.068 vụ, làm chết 534 người, bị thương 813 người. So với tháng 01/2020, giảm 232 vụ (-17,85%); giảm 57 người chết (-9,64%); giảm 155 người bị thương (-16,01%).

images-w1000-h558.jpg1-w1620-h881.jpg

Toàn quốc xảy ra 285 vụ cháy trong tháng 02/2020

Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 223.914 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 227,56 tỷ đồng; tạm giữ 43.483 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 01/2020, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 134.889 vụ (-37,59%), số tiền phạt thu được giảm 26,13 tỷ đồng (-10,30%), giảm 16.281 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-27,24%).

Tình hình cháy, nổ:

Toàn quốc xảy ra 285 vụ cháy, làm chết 8 người, bị thương 21 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 30,45 tỷ đồng. So với tháng 01/2020, tăng 63 vụ (+28,38%), tăng 3 người chết, tăng 10 người bị thương.

Toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, làm 2 người bị thương. So với tháng 01/2020, tăng 1 vụ, giảm 9 người bị thương

Kim Sáng (Theo Cổng TTĐT Bộ Công an)