Thứ Tư, 23/09/2020

TAND Bạc Liêu: Tuyên hủy 3 quyết định hành chính vụ kiện của ông Huỳnh Minh Hùng

18/06/2020 16:12

TAND tỉnh Bạc Liêu đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Minh Hùng và tuyên hủy 3 quyết định của Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, chấp nhận yêu cầu bồi thường 2.370m2 đất bị thu hồi năm 1996.

huynh-minh-hung-2-w700-h525.jpg

Ông Huỳnh Minh Hùng (85 tuổi) đứng trước phần đất bị thu hồi mà không có bất kỳ một quyết định hay thỏa thuận nào

Như Công lý & Xã hội đã thông tin, năm 1996, UBND thị xã Bạc Liêu (nay là TP Bạc Liêu) tiến hành làm lộ Bờ Tây từ Phường 2 đến phường Nhà Mát, đi qua phần đất của ông Huỳnh Minh Hùng, ông Hùng bị thu hồi 2.370mđất mà chính quyền không có bất kỳ quyết định thu hồi hay văn bản thoả thuận nào.

Trước việc làm của chính quyền, ông Hùng đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan. Đến năm 2000, Đoàn Công tác Liên ngành của Trung ương Giải quyết Khiếu nại Tố cáo đến Bạc Liêu, ông Hùng trình đơn và được Đoàn Công tác Liên ngành nhận, giao cho UBND Phường 2 giải quyết. UBND Phường 2 trả lời phần đất trên không thuộc diện đền bù nên không giải quyết đơn. 

Ông Hùng tiếp tục gửi đơn đến UBND thị xã Bạc Liêu thì được trả lời là "khi nào nhà nước làm lộ kiên cố sẽ bồi thường, cứ lo làm ăn đi, đất đó còn đó". Ngày 28/2/2008, HĐND & UBND TX Bạc Liêu có Thông báo số 107/VP trả lời không bồi thường vì không có chính sách bồi thường.

Cuối năm 2013, nhà nước tiến hành làm lộ kiên cố trên phần đất nói trên, một lần nữa ông Hùng làm đơn khiếu nại đến UBND TP Bạc Liêu. Ngày 11/02/2014, UBND TP Bạc Liêu ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND (Quyết định 40) bác yêu cầu bồi thường của ông Hùng với lý do không có cơ sở xem xét giải quyết.

quyet-dinh-giam-doc-thamm-w580-h435.jpg

Quyết định chấp nhận kháng nghị Giám đốc thẩm

Ngày 28/3/2014, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND (Quyết định 49) hủy nội dung giải quyết đơn yêu cầu bồi thường của Quyết định 40 với lý do, từ năm 1996 đến năm 2014 đã 18 năm mới khiếu nại nên thuộc trường hợp không thụ lý giải quyết.

Ngày 21/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND (Quyết định 556) có nội dung giống như Quyết định 49 mà Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu đã ban hành trước đó.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của chính quyền TP Bạc Liêu và tỉnh Bạc Liêu, ông Hùng đã khởi kiện vụ việc ra Tòa án, yêu cầu Tòa án hủy 3 quyết định nêu trên. Lần lượt các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều bác đơn, cho rằng 3 quyết định trên là đúng. Ông Hùng đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Tại phiên tòa giám đốc thẩm của TANDTC đã tuyên hủy 2 bản án trên, yêu cầu TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử lại từ đầu.

Ngày 27/5/2020, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên toà sơ thẩm xét xử lại vụ án Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý đất đai giữa ông Huỳnh Minh Hùng (nguyên đơn), Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bị đơn) và Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan).

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan không đến dự cho dù tòa đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Do đó, tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định.

HĐXX nhận định, nguồn gốc 2.370mđất là do cha ông Hùng khai phá và sử dụng ổn định trước năm 1960. Đến năm 1996, UBND thị xã Bạc Liêu thu hồi diện tích này làm lộ Bờ Tây. Tại Điều 27, Luật đất đai 1993 và Khoản 1, Điều 3, Nghị định 90-CP (Nghị định 90) ngày 07/8/1994 của Chính phủ thì người bị thu hồi đất phải được đền bù thiệt hại.

ban-an-so-tham-lan2-2-w580-h435.jpg

Bản án sơ thẩm ngày 27/5/2020 của TAND tỉnh Bạc Liêu

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu xác định tại thời điểm năm 1996, pháp luật về đất đai không quy định chính sách bồi thường là không đúng. Do đó, việc Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giải quyết khiếu nại của ông Hùng với lý do thời điểm này pháp luật về đất đai không quy định chính sách bồi thường là không có căn cứ.

TAND tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cung cấp tài liệu để chứng minh việc thu hồi đất là do Nhà nước và nhân dân cùng làm, việc ông Hùng tự nguyện hiến đất cho Nhà nước cũng như việc các hộ dân cùng bị thu hồi đất làm lộ Bờ Tây có được bồi thường hay không nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn không cung cấp được. Phía nguyên đơn xác định không có việc hiến đất cho Nhà nước để làm lộ.

Tại Quyết định 556, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã không giải quyết khiếu nại của ông Hùng với lý do thời điểm này pháp luật về đất đai không có quy định chính sách bồi thường đối với việc thu hồi đất phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh.... và việc xác định khiếu nại của ông Hùng thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại là không đúng.

Các quyết định hành chính số 40/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của ông Hùng yêu cầu bồi thường phần đất làm lộ Bờ Tây năm 1996 có diện tích 2.370m2; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc hủy nội dung tại điểm 1 Điều 1 của Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu. Do đó, HĐXX hủy tất cả các quyết định này. 

Cũng tại phiên tòa, quan điểm của Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Minh Hùng về việc yêu cầu hủy Quyết định 556/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu là có căn cứ nên HĐXX chấp nhận đề xuất của VKSND tỉnh Bạc Liêu.

Như vậy, sau hơn 20 năm đi khiếu nại, khởi kiện, đến nay gia đình ông Hùng đã được tòa chấp nhận yêu cầu hủy 3 quyết định hành chính của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và chấp nhận yêu cầu bồi thường phần đất 2.370mbị thu hồi năm 1996.

Đức Minh