Thứ Sáu, 03/07/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM: Tập huấn dài ngày nhưng thời gian tập huấn chỉ chiếm một phần nhỏ (Kỳ 2)

10/11/2019 08:06

Tập huấn, hội nghị dài ngày, xa thành phố không đúng theo quy định, thời gian tập huấn chỉ chiếm 1 phần nhỏ… tham mưu UBND TPHCM trái với Đề án đã được phê duyệt trước đó. Những vi phạm của Sở Giáo dục và Đào tạo đã được Thanh tra thành phố chỉ ra.

anh-3-w1280-h960.jpg

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức cuộc hội nghị, tập huấn ngoài thành phố nhưng thời gian tập huấn chỉ chiếm một phần nhỏ

Tập huấn, hội nghị… hay đi du lịch

Về các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, qua thanh tra cho thấy đối với chuyến công tác của đoàn cán bộ đi học bồi dưỡng quản lý ngành học mầm non tại Nhật Bản, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, chi phí phụ cấp tiền tiêu vặt với số tiền 46,4 triệu đồng là không đúng quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính vì khoản tiền này phải thanh toán trực tiếp cho các cá nhân đi công tác nước ngoài.

Về tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn ngoài thành phố, mặc dù tất cả các cuộc hội nghị, tập huấn ngoài thành phố đều căn cứ vào kế hoạch năm học của Sở GDĐT hoặc văn bản, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phần và số lượng người tham gia hội nghị, tập huấn tai các đơn vị trực thuộc Sở đúng theo văn bản của Sở GDĐT gửi các đơn vị, tuy nhiên việc Sở GDĐT tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn ngoài thành phố còn có các nội dung không đúng quy định, cụ thể: Về thời gian, có 18 cuộc thời gian đi nhiều hơn 02 ngày là không đúng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 05/4/2017 của Bộ Tài chính;

Về địa điểm, tất cả các cuộc hội nghị, tập huấn đều được tổ chức kết hợp với tham quan, du lịch tại các địa điểm xa thành phố là không đúng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; Việc Sở GDĐT ban hành các văn bản gửi các đơn vị trực thuộc để các đơn vị đăng ký tham gia hội nghị, tập huấn nhưng trong nội dung văn bản có ghi tên công ty dịch vụ lữ hành và ghi chi phí của một người cho một chuyến đi là không phù hợp vì việc các đơn vị đi công tác hoặc dự hội nghị, tập huấn sẽ do đơn vị tự tổ chức đi và thanh toán chỉ phí theo quy định;

Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở GDĐT khi tham mưu đề xuất thực hiện các chuyến đi hội nghị, tập huấn không có văn bản gửi các công ty dịch vụ lữ hành để đề nghị báo giá theo các yêu câu, tiêu chí, nội dung, chương trình chuyến đi. Không có văn bản trình lãnh đạo Sở về báo cáo và đề xuất công ty dịch vụ lữ hành là không đúng quy định.

Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT báo cáo quyết toán chỉ phí cho các cá nhân tham gia hội nghị, tập huấn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, qua kiểm tra tại một số đơn vị thể hiện quy chế chỉ tiêu nội bộ của đơn vị không quy định cụ thể mức được thanh toán là không phù hợp. Ngoài ra, các trường quyết toán chi phí cuộc hội nghị tổng kết năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là không đúng quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Các Phòng GDĐT quận, huyện quyết toán chi phí cho các cá nhân tham gia hội nghị, tập huấn từ ngân sách nhà nước theo chi phí thực tế (các hóa đơn của công ty dịch vụ lữ hành) là không đúng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Sở GDĐT tổ chức “Hội nghị chuyên đề xây dựng Đảng” tại huyện Côn Đảo với thời gian 03 ngày và “Hoạt động vê nguồn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác cho cán bộ công đoàn” tại các tỉnh phía Bắc với thời gian 07 ngày không phải là chuyên đề về công tác chuyên môn.

Ngoài ra, Sở còn tổ chức 03 chuyến đi do Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam và 7 Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Miền Nam tài trợ đi Myanmar, Ninh Chữ (Ninh Thuận) và Bình Định là không thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở.

Tham mưu trái với Đề án đã được phê duyệt

Đối với việc tổ chức khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp tại Mỹ, Sở GDĐT ký hợp đồng với Công ty Cổ phần IIG Việt Nam nhưng không thê hiện nội dung chương trình.

Đề xuất UBND TPHCM phê duyệt chủ trương và kinh phí tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên trong khi Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 3l/02/2012 của UBND TPHCM về phê duyệt Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020” không có nội dung tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài (tại Mỹ). TTTP khẳng định việc Sở GDĐT tham mưu đề xuất UBND TPHCM không đúng nêu trên cần phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Giám đốc Sở GDĐT ban hành Quyết định số 2483/QĐ- GDĐT-TC ngày 01/12/2017 về cử đoàn cán bộ, giáo viên tiếng Anh cốt cán tham gia khóa bồi dưỡng không đúng thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND TPHCM.

Đối với chuyến đi Thái Lan của 25 giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (về việc riêng), Giám đốc Sở GDĐT ký duyệt chấp thuận chủ trương mà không ban hành quyết định cho phép cán bộ, viên chức đi nước ngoài, là không đúng quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 và Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND TPHCM

Việc thanh toán tiền cho các Công ty dịch vụ lữ hành do các đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện có người tham gia thanh toán. Qua kiểm tra hồ sơ các chuyến đi cho thấy, số tiền đã thanh toán cho các Công ty dịch vụ lữ hành khoảng 29 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức quy định của nhà nước là không phù hợp với thu nhập của ngành giáo dục, mục đích, yêu cầu tập huấn;

Thành tra thành phố khẳng định tất cả các cuộc hội nghị, tập huấn ngoài thành phố do Sở GDĐT tổ chức đều kết hợp với tham quan, du lịch vì địa điểm tổ chức xa thành phố, có những chuyến đi dài ngày, qua nhiều tỉnh khác nhau nhưng thời gian tập huấn chỉ chiếm một phần nhỏ, chỉ phí của một người tham gia chuyến đi cao hơn nhiều so với mức quy định của nhà nước là không đúng quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc tới độc giả.

Tâm Phúc