Thứ Ba, 26/01/2021

Long An: Nhiều sai phạm tại Dự án KCN Việt Phát

25/05/2020 07:00

Vừa qua, KCN Việt Phát đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, thế nhưng trước đó, sau quá trình “ngủ quên”, Thanh tra tỉnh Long An đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Việt Phát (trước đây là KCN Tân Thành), xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

anh-1-w640-h387.jpg

Dự án KCN Việt Phát "bất động" tại thời điểm thanh tra (Ảnh: Xuân Hinh)

Xin điều chỉnh không dựa trên năng lực của chủ đầu tư

Theo Kết luận thanh tra, việc thực hiện dự án của KCN Việt Phát trong Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất (đã có giãn tiến độ so với lần đầu) thì tiến độ triển khai của chủ đầu tư vẫn rất chậm và chưa đưa dự án đi vào hoạt động.

Thanh tra tỉnh Long An khẳng định, ngày 29/8/2012, UBND tỉnh Long An có Công văn số 3068/UBND-KT trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh diện tích KCN từ 300 ha lên 1.213,7 ha là chưa thể hiện dựa trên cơ sở pháp lý, năng lực cần thiết đảm bảo khả năng đầu tư đối với phần diện tích tăng thêm, cụ thể: Chỉ căn cứ từ nhu cầu của chủ đầu tư, theo hồ sơ xin điều chỉnh diện tích KCN, Công ty Tân Thành có kế hoạch quy hoạch một KCN điển hình thân thiện với môi trường, KCN xanh;

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng nguyên tắc để liên doanh với 3 công ty có vốn đầu tư nước ngoài là China Merchants Holdings (Hongkong) Company Limited; Công Ty Ranhill và Công ty Nexus Landmark, đang hoạt động tại Malaysia mà không dựa vào hồ sơ thẩm định năng lực đầu tư;

Phần diện tích 300ha KCN được giao năm 2010 theo phê duyệt ban đầu của dự án vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ như đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu; Không phân kỳ đầu tư dự án thành nhiều giai đoạn như trong công văn của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Điều này đã dẫn đến việc bất cập trong giao đất và quy hoạch chi tiết được duyệt không phù hợp nhau, dẫn đến việc sử dụng đất sai mục đích. Đồng thời cũng là nguyên nhân dự án chậm tiến độ do không có khả năng triển khai đồng loạt theo quy hoạch.

Không có nhu cầu vẫn được giao đất

Về việc quản lý sử dụng diện tích đất KCN 2.954.280 m2, đã san lấp mặt bằng khoảng 90% dự án, tại thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp.

Về việc giao đất và quản lý sử dụng diện tích đất nông nghiệp 4.717.738m2, ngày 30/3/2006, UBND tỉnh Long An có Quyết định 1030/QĐ-UBND giao đất cho Công ty Tân Thành diện tích 7.680.306m2 mục đích xây dựng KCN.

Ngày 21/4/2009, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 990/QĐ-UBND thay thế Quyết định 1030/QĐ-UBND cho Công ty Tân Thành thuê đất diện tích 2.962.568 m2 tại xã Tân Lập, để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN để cho thuê lại, “như vậy theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND và Quyết định số 990/QĐ-UBND thì thời điểm này còn dư ra diện tích 4.717.738 m2 chưa được UBND tỉnh giao cho Công ty Tân Thành”, kết luận thanh tra nêu rõ.

anh-3-w564-h810.png

Kết luận thanh tra nêu rõ vi phạm tại KCN Việt Phát

Ngày 02/6/2011, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản đồng ý giữ lại phần diện tích 4.717.738 m2 đất nông nghiệp cho Công ty Tân Thành do huyện Thủ Thừa không có chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp. Ngày 07/02/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBND cho Công ty Tân Thành thuê quyền sử dụng đất với diện tích 4.717.738 m2 tại xã Tân Lập, để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Ngày 30/6/2014, UBND tỉnh Long An ký hợp đồng số 1083/HĐTĐ cho Công ty Tân Thành thuê đất diện tích 4.717.738 m2 tại xã Tân Lập, để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trồng khoai mì. Cũng trong ngày 30/6/2014, UBND tỉnh Long An cấp Giấy CNQ SDĐ số BV515109, vào sổ cấp giấy số CT20410, loại đất trồng cây hàng năm khác diện tích 4.717.738 m2 cho Công ty Tân Thành.

Từ diễn biến trên, Thanh tra tỉnh Long An khẳng định việc cho Công ty Tân Thành thuê đất đối với 4.717.738 m2 đất là chưa phù hợp với Điều 31, Luật Đất đai 2003. Bởi lẽ, Công ty Tân Thành không có nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án, không có dự án sản xuất nông nghiệp để được giao đất nông nghiệp.

San lấp trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích

Về việc quản lý sử dụng 4.717.738m2 đất nông nghiệp, qua thanh tra cho thấy, Công ty Tân Thành đã thực hiện khai thác hầm đất theo giấy phép với khối lượng cho phép là 8.222.650m3. Thực hiện san lấp mặt bằng là 75ha. Ngoài ra, công ty có cho một số hộ dân trồng cây ngắn ngày không thu tiền trên phần đất này và có cam kết khi công ty có yêu cầu thì họ sẽ bàn giao mặt bằng cho công ty.

Thanh tra khẳng định, việc san lấp trái phép, khai thác hầm đất đối với diện tích đất được giao với mục đích sản xuất nông nghiệp của Công ty Tân Thành là không đúng theo Điều 12, Điều 175, Luật Đất đai 2013. Tính đến thời điểm thanh tra, Công ty Tân Thành Long An còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai là 23.704.227.000 đồng.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Việt Phát xã Tân Lập, được xây dựng chưa dựa trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất hiện có, vì vậy việc giao đất đối với dự án chưa đúng với mục đích quy hoạch được phê duyệt, đã dẫn đến việc sử dụng đất không đúng mục đích mặc dù phù hợp với quy hoạch.

unnamed-1-w1600-h1200.jpg

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An (Ảnh: TBDN)

Theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Việt Phát xã Tân Lập, diện tích 1.213,7ha nhưng chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất hiện có là 300ha nên UBND tỉnh Long An chỉ giao đất công nghiệp cho Công ty Tân Thành là 295ha và quy hoạch chi tiết xây dựng về vị trí hệ thống xử lý nước thải của KCN Việt Phát có một phần nằm ở phần diện tích chưa giao đất công nghiệp.

Đến thời điểm thanh tra, Sở Xây dựng chưa nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch KCN Việt Phát của Công ty Tân Thành, Công ty Tân Thành chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng về vị trí hệ thống xử lý nước thải của KCN Việt Phát, đảm bảo phần diện tích KCN 295ha có thể đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải để sớm đưa phần diện tích được giao của KCN vào hoạt động như chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thanh tra cũng khẳng định, việc các cơ quan chức năng của tỉnh Long An đề nghị điều chỉnh diện tích KCN từ 300 ha lên 1.213,7 ha chưa dựa trên cơ sở pháp lý, năng lực cần thiết đảm bảo khả năng đầu tư đối với phần diện tích tăng thêm, cụ thể phần diện tích 300ha KCN được giao năm 2010 theo phê duyệt ban đầu của dự án chưa được triển khai đúng tiến độ như đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, nhưng không đặt vấn đề xem xét trước khi quyết định tăng quy mô diện tích, đã dẫn đến những bất cập trong xử lý các vấn đề hiện: Dự án triển khai chậm, lãng phí đất đai; Không thể giao đất; Triển khai không đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.

 

Tâm Phúc