Thứ Tư, 30/09/2020

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

07/08/2020 20:48

UBKT Thành ủy TP.HCM đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ tại huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, quận Thủ Đức, nhiều cán bộ chủ chốt lãnh đạo của các quận, huyện đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo đó, căn cứ các thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí, thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi.  

Căn cứ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và Kết luận của Thanh tra thành phố, UBKT Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng và đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; việc điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ có trường hợp chưa chưa đúng quy định; việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng do cơ quan báo chí phản ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chưa đạt yêu cầu; một số đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy.

dong-chi-truong-van-thongjpg-w408-h336.jpg

Phó Ban tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Củ Chi)

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi.

Đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức và đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, BCH Đảng bộ TP.HCM thống nhất không kỷ luật, phê bình.

tran-phu-lu-1554370883387526786609-w586-h389.jpg

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ bị kỷ luật khiển trách (Ảnh: Tuổi trẻ)

UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối: đồng chí Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; đồng chí Lê Hữu Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức; đồng chí Trần Phú Lữ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

img7425-w660-h440.jpg

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú bị kỷ luật khiển trách (Ảnh:Zing.vn)

img4513-1508036882441-w684-h513.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Việt Dũng bị kỷ luật khiển trách (Ảnh: Người lao động)

Ban Thường vụ Thành ủy đã phê bình rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tâm Phúc