Thứ Sáu, 03/07/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo “qua mặt” UBND TPHCM chỉ định thầu hàng chục tỷ đồng (Kỳ 1)

09/11/2019 13:55

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Đáng chú ý là Sở này đã không trình UBND TPHCM xem xét theo kiến nghị mà đã “vội vàng” chỉ định thầu hàng chục tỷ cho 1 công ty.

anh-2-w1280-h960.jpg

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Vi phạm trong giải quyết khiếu nại tố cáo

Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị, qua thanh tra, cho thấy thời gian bắt đầu và kết thúc tiếp công dân của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) không thống nhất, còn khác nhau trên bảng tên phòng tiếp công dân và bảng nội quy tiếp công dân. Sở không niêm yết các văn bản pháp luật có liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013;

Việc ghi Số tiếp công dân thường xuyên chưa đúng theo mẫu quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; Trong việc xử lý đơn và thụ lý giải quyết tố cáo đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, Sở GDĐT ban hành Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và Kết luận nội dung tố cáo chỉ có 05 nội dung trong khi đơn tố cáo và biên bản làm việc với người tố cáo xác định có 10 nội dung tố cáo là có thiếu sót, không đúng quy định Luật Tố cáo năm 2011;

Sở GDĐT chuyển 08 đơn đến cơ quan có thầm quyền giải quyết mà không thông tin kết quả xử lý cho công dân gửi đơn là chưa đúng quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013; Không kiểm tra, giải quyết mà chuyển Phòng GDĐT Quận 8 đối với đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Quận 8 là không đúng theo chỉ đạo của UBND TPHCM tại Văn bản số 8201/VP-VX ngày 22/06/2017;

Không kiểm tra, giải quyết mà chuyển đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Trưởng Phòng GDĐT Quận 3 đến Trưởng phòng Phòng GDĐT Quận 3 là không đúng quy định tại của Luật Tổ cáo năm 2011; Xử lý lưu 07 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị không đúng quy định thay vì phải chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

“Qua mặt” ủy ban, chỉ định thầu hàng chục tỷ đồng

Việc quản lý, sử dụng tài chính ngành giáo dục và đào tạo, TTTP đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót của Sở GDĐT. Theo đó, về cấp kinh phí ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, Sở GDĐT thực hiện phân bổ lại dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Sở theo các tiêu chí, định mức khác nhau, về các mức phân bổ dự toán chưa phù hợp theo định mức phân bổ chỉ ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 2017 được quy định tại Quyết định sô 56/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND TPHCM.

Sở GDĐT không xây dựng phương án phân bổ kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Sở. Phòng Kế hoạch Tài chính không kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ về số lượng học sinh, dẫn đến có sai sót trong việc cấp kinh phí cao hơn so với số lượng học sinh bình quân thực tế tại 06 trường được thanh tra với tổng số tiền 563.320.000 đồng.

Sở GDĐT cấp kinh phí năm 2017 cho trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cao hơn thực tế với số tiền là 458.752.420 đồng do không, điều chỉnh, cắt giảm kinh phí theo số lượng cán bộ, viên chức, người lao động thực tế. Hiệu trưởng 06 trường được thanh tra không báo cáo tình hình giảm số học sinh và giảm số người làm việc thực tế tại đơn vị, dẫn đến việc Sở GDĐT cấp kinh phí hoạt động cao hơn thực tế.

Về thực hiện đào tạo giáo viên giảng dạy các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh, qua thanh tra cho thấy Sở GDĐT đã không trình UBND TPHCM xem xét, quyết định về giá dịch vụ theo đề nghị của Sở Tài Chính.

Việc Sở GDĐT căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 21850/17S5G ngày 28/06/2017 của Công ty Cổ phần Giám định Ngân Hà về kết quả tư vân giá dịch vụ đào tạo giảng viên dạy các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với số tiền 36.440.000.000 đồng căn cứ vào báo giá từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục EMG (cũng chính là đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ định thầu), là chưa đủ cơ sở để xác định giá trị dịch vụ đào tạo giáo viên giảng dạy các môn Toán, Khoa học bằng, tiếng Anh.

Ngoài ra, Sở GDĐT cũng chưa xác định trên thực tế không còn đơn vị nào khác để đảm bảo thực hiện đào tạo giáo viên giảng dạy các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh; Không có quyết định đầu tư được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, là chưa chặt chẽ trong việc chọn lựa hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013.

Ngoài ra, Sở GDĐT ký hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng hầm BI trụ sở Sở GDĐT để giữ xe từ tháng 01 năm 2012 đên ngày 31/12/ 2018 với số tiền 252.000.000 đồng là không đúng quy định theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến độc giả.

Tâm Phúc