Thứ Tư, 27/01/2021

Kiên Giang: Cho phép phân lô, tách thửa trên địa bàn huyện Phú Quốc

11/03/2020 16:19

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn về việc chấm dứt hiệu lực công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15/05/2018 của UBND tỉnh về việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

e121a1b103b2f8eca1a3-w897-h1280.jpg

Công văn của UBND tỉnh Kiên Giang

Nội dung công văn nêu rõ: Thống nhất chủ trương chấm dứt hiệu lực Công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15/05/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Yêu cầu UBND huyện Phú Quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 623/CV/TU ngày 09/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/07/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, Công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15/05/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang nêu rõ, để ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai, xây dựng trái phép, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tạm dừng cho phép các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc kể từ ngày 15/05/2018 cho đến Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có hiệu lực và quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chính thức. 

Kim Sáng