Thứ Sáu, 29/05/2020

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1: Giấy phép hết hạn hơn 15 năm vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản

23/05/2020 08:23

Mặc dù giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn từ năm 2003 nhưng Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 vẫn ngang nhiên khai thác và chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

a541c0173087cad99396-w1280-h960.jpg

Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Theo Kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017), Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra hồ sơ một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản, qua đó phát hiện nhiều sai phạm, điển hình là Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Theo đó, về việc khai thác khoáng sản tại mỏ sét, qua thanh tra cho thấy giấy phép khai thác khoáng sản của công ty đã hết hạn từ năm 2003, nhưng công ty vẫn tiếp tục khai thác đất sét cho đến nay.

Tại mỏ đá vôi núi Trầu – núi Còm, tại thời điểm 31/12/2017, tổng sản lượng công ty đã khai thác là 33.584.035 tấn, vượt so với trữ lượng theo giấy phép khai thác khoáng sản 1.284.035 tấn, việc công ty khai thác hết trữ lượng cấp phép nhưng không lập thủ tục đóng cửa mỏ là vi phạm quy định tại Điều 73, Luật Khoáng sản năm 2010.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, mặc dù giấy phép khai thác khoáng sản chưa hết hạn tuy nhiên công ty đã khai thác vượt trữ lượng theo giấy phép. Như vậy, về bản chất công ty đã khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm theo giấy phép khai thác khoáng sản dẫn đến khai thác vượt trữ lượng được phép khai thác trong giấy phép trước khi giấy phép hết hạn.

Điều đáng nói, các sai phạm nói trên đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện qua hoạt động thanh, kiểm tra nhưng chưa được xử lý kịp thời theo đúng quyt định của pháp luật.

Ngoài ra, qua thanh tra cho thấy, Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 làm chủ đầu tư và các dự án du lịch trên địa bàn huyện Phú Quốc đều thực hiện chưa tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, như: Thiếu hệ thống quan trắc online kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường; Thay đổi quy mô đầu tư của dự án nhưng chậm lập và trình duyệt bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường; Dự án đi vào hoạt động khi chưa đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt…

Tâm Phúc