Thứ Bảy, 06/06/2020

Chuyện lạ ở quận Bình Tân (Kỳ 1): Không ký, không làm thủ tục vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

07/01/2020 14:36

Không ký hợp đồng chuyển nhượng, không biết vị trí đất, không lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) nhưng bà Trần Thị Ngọc Lan vẫn được cấp GCN QSDĐ là những nội dung mà KLTT mà UBND quận Bình Tân đã chỉ ra.

cc2e26338a70722e2b61-w1280-h960.jpg

UBND phường Bình Trị Đông A

Từ phường tới quận xác định sai nội dung tranh chấp

Ngày 02/02/2001, UBND huyện Bình Chánh (cũ- PV) cấp GCN QSDĐ số 76/QSDĐ/UB xã Bình Trị Đông cho bà Nguyễn Thị Út, bao gồm các thửa: 414, 423, 424, 425, tờ bản đồ số 02, tài liệu 02/CT-UB, mục đích sử dụng là đất lúa với tổng diện tích 4.864m2.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Út chuyển nhượng cho ông Diệp Tài để phân lô chuyển nhượng cho một số hộ dân, khi ông Diệp Tài qua đời, con là Diệp Thanh Vân quản lý. Trong quá trình quản lý, ông Vân có chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Bích Lan và bà Nguyễn Thị Bích Lan chuyển nhượng bằng giấy tay phần đất ngang 4m, dài 16m cho bà Đỗ Thị Hải.

Đến ngày 30/7/2009, bà Đỗ Thị Hải và ông Lâm Trung Việt có đơn tranh chấp với bà Trần Thị Ngọc Lan gửi đến UBND phường Bình Trị Đông A.

Ngày 14/08/2009, UBND phường Bình Trị Đông A tổ chức hòa giải tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Đỗ Thị Hải và bà Nguyễn Thị Bích Lan. Sau khi hòa giải, UBND phường Bình Trị Đông A không báo cáo sự việc lên UBND quận và Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) quận Bình Tân.

Ngày 25/8/2009, bà Hải và ông Việt có đơn gửi UBND quận Bình Tân đề nghị ngăn chặn việc cấp GCN QSDĐ đối với bà Trần Thị Ngọc Lan. Ngày 24/09/2009, Phòng TNMT quận Bình Tân có Công văn 959/TNMT trả lời đơn của bà Hải, có nội dung xác định vụ việc của bà Hải là tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Phòng TNMT chỉ ngưng giải quyết hồ sơ hành chính có liên quan khi các cơ quan Tòa án, Thi hành án….có văn bản yêu cầu ngăn chặn.

Căn cứ hồ sơ cho thấy, UBND phường Bình Trị Đông A và Phòng TNMT quận Bình Tân đã xác định sai nội dung tranh chấp, bởi lẽ bà Hải và ông Việt tranh chấp với bà Trần Thị Ngọc Lan chứ không tranh chấp với bà Nguyễn Thị Bích Lan. Hơn nữa, quá trình hòa giải, UBND phường Bình Trị Đông A cũng không mời bà Trần Thị Ngọc Lan lên làm việc.

Nhiều bất thường trong cấp GCN QSDĐ

Ngày 28/02/2009, UBND quận Bình Tân nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ mang tên Trần Thị Ngọc Lan, vị trí thuộc 1 phần thửa 414, tờ bản đồ số 02, bộ địa chính xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh theo tài liệu 02/CT-UB, tương ứng với một phần thửa 218, tờ bản đồ 25, bộ địa chính phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, tài liệu đo đạc năm 2005, diện tích 66m2.

Ngày 04/03/2009, UBND phường Bình Trị Đông A tiếp nhận hồ sơ mang tên Trần Thị Ngọc Lan theo Biên nhận số 99/2009/BN. Nhưng lạ là ngày 03/03/2009, UBND phường Bình Trị Đông A đã có Thông báo số 39/DSTB- UBND về việc niêm yết công khai danh sách hồ sơ cấp GCN QSDĐ, đính kèm danh sách công khai có tên bà Trần Thị Ngọc Lan. Như vậy, là danh sách niêm yết có tên bà Lan trước khi hồ sơ mang tên bà Lan được nộp.

Ngày 11/3/2009, ông Lê Thành Trung- Công chức Địa chính phường Bình Trị Đông A lập biên bản xác minh hiện trạng đất, kết quả xác minh là đất còn giữ nguyên chưa san lấp, sau đó UBND phường Bình Trị Đông A xác nhận.

Ngày 25/3/2009, UBND phường Bình Trị Đông A lập Biên bản số 39/BB kết thúc công khai.

Ngày 14/7/2009, ông Nguyễn Công Luận- Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A ký xác nhận chữ ký của bà Trần Thị Ngọc Lan tại Tờ tường trình nguồn gốc đất đề ngày 28/2/2009, đồng thời ký xác nhận đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Lan với nội dung “Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất: nhận tặng cho giấy tay năm 2001; Hiện không tranh chấp, khiếu nại”.

fcce5836f7750f2b5664-w1280-h960.jpg

Trụ sở UBND quận Bình Tân

Ngày 15/7/2009. UBND phường Bình Trị Đông A có Tờ trình số 729/TTr-ĐC kiến nghị Phòng TNMT xem xét, trình UBND quận cấp GCN QSDĐ cho bà Trần Thị Ngọc Lan.

Ngày 21/01/2010, ông Lê Phước Tài- Phó trưởng Phòng TNMT ký Tờ trình số 1248/TTr-TNMT đề xuất cấp GCN QSDĐ cho bà Trần Thị Ngọc Lan.

Ngày 29/01/2010, UBND quận Bình Tân ban hành Quyết định 1257/QĐ-UBND cấp GCN QSDĐ số CH00318 (BA 431642), ngày 29/01/2010 cho ông Nguyễn Văn Thuận và bà Trần Thị Ngọc Lan.

Xuyên suốt hồ sơ vụ việc cho thấy, việc UBND quận Bình Tân cấp GCN QSDĐ cho bà Trần Thị Ngọc Lan có quá nhiều bất thường, cụ thể: Khu đất được cấp GCN QSDĐ hiện đang có tranh chấp và hòa giải tại UBND phường Bình Trị Đông A nên không đủ điều kiện để cấp GCN QSDĐ theo Luật Đất đai 2003; Thời gian nộp hồ sơ xin cấp là ngày 04/3/2009 nhưng ngày 03/3/2009 đã niêm yết danh sách; Trong Tờ trình số 729, UBND phường Bình Trị Đông A xác định nguồn gốc đất là nhận chuyển nhượng tuy nhiên trong đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ của bà Lan thì phường lại xác nhận nguồn gốc là nhận tặng cho bằng giấy tay;

Một điểm đáng chú ý, khi làm việc với thanh tra quận Bình Tân, bà Trần Thị Ngọc Lan khẳng định bà không ký trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không biết vị trí đất ở đâu, không lập thủ tục đề nghị cấp GCN QSDĐ. Hợp đồng trong hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ là hợp đồng giả và chữ ký giả mạo của bà Lan.

Không hiểu vì sao hồ sơ giả, hợp đồng giả lại “lọt” qua một “rừng” cán bộ từ phường tới quận? Những sự thật nào được “phơi bày” trong quá trình cấp GCN QSDĐ này?

Tâm Phúc