Thứ Bảy, 11/07/2020

Cần làm rõ trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn trong việc cấp sai GCN QSDĐ

07/06/2020 12:33

Liên quan đến việc cấp GCN QSDĐ cho bà Lại Thị Vịnh tại phường Tam Thanh, ngày 13/3/2020, kết luận thanh tra của TP Lạng Sơn đã chỉ rõ những sai phạm của từng cá nhân có liên quan. Tuy nhiên xử lý trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn còn “bỏ ngỏ”.

anh-1-kltt-w456-h640.jpeg

Kết luận Thanh tra số 524/KL-UBND ngày 13/3/2020 

Ngày 13/3/2020, UBND TP Lạng Sơn công bố Kết luận thanh tra số 524/KL-UBND về trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hồ sơ cấp GCN QSD đất cho bà Lại Thị Vịnh tại thửa đất số 245 tờ bản đồ địa chính số 29 phường Tam Thanh. 

Theo kết quả xác minh của thanh tra TP Lạng Sơn, ngày 28/12/2018, bà Lại Thị Vịnh (SN 1934, trú tại nhà số 6, đường Nhị Thanh, khối 2, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) nộp hồ sơ xin cấp GCN QSD đất tại UBND phường Tam Thanh. Trong đơn đăng ký bà Vịnh khai nguồn gốc sử dụng là nhận chuyển nhượng năm 1976. 

Ngay sau đó, các cơ quan liên quan đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất 245, xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng thửa đất số 245. Ngày 28/1/2019, UBND phường Tam Thanh xác nhận tại mục II Đơn xin cấp GCN QSD đất của bà Vịnh, cụt hể: Về nguồn gốc sử dụng đất là nhận chuyển nhượng; Thời điểm sử dụng đất ở mục đăng ký là đất ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 diện tích 30,5m2, còn 12,86m2 là đất lấn chiếm từ năm 1996…

Đến ngày 04/4/2019, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Lạng Sơn xác nhận tại mục III Đơn xin cấp GCN QSĐ của bà Vịnh với nội dung đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ… Sau khi nhận được hồ sơ từ cấp dưới gửi lên, ngày 30/5/2019, Phòng TN&MT TP Lạng Sơn đã có Tờ trình số 544/TTr-TNMT trình UBND TP Lạng Sơn. Sau khi xem xét, ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn đã ký cấp GCN QSDĐ cho bà Vịnh.

Qua thanh tra cho thấy, thửa đất 245 mà bà Vịnh xin cấp GCN QSDĐ có 12,86m2 đất là ngõ đi chung do Nhà nước quản lý (thuộc thửa 139) và 30,5m2 đất thuộc thửa số 102 là thửa đất mà UBND tỉnh Lạng Sơn đã thụ hồi để quy hoạch khu dân cư tại Quyết định 1162/QĐ-UB ngày 02/7/2001 và giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Sảo 21,1m2 để làm nhà ở theo Quyết định 1167/QĐ-UB ngày 02/7/2001). 

Như vậy, diện tích 43,36m2 mà bà Vịnh đăng ký xin cấp GCN QSDĐ là đất công do Nhà nước quản lý. Việc UBND phường Tam Thanh xác nhận như bà Vịnh kê khai là không chính xác.

anh-2-kltt-w461-h640.jpeg

Kiến nghị xử lý vẫn còn "bỏ ngỏ" trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn

Hơn nữa, căn nhà cấp 4 trên thửa đất số 245 cũng không phải do bà Vịnh xây dựng ổn định từ năm 1996 như xác minh của UBND phường Tan Thanh. Diện tích còn lại là đường ngõ đi chung của các hộ dân, có tường rào làm ranh giới với ngôi nhà cấp 4. Toàn bộ diện tích đất bà Lại Thị Vịnh xin cấp GCN QSDĐ nguyên là đất công và đường ngõ do Nhà nước quản lý, không phải đất hợp pháp của cá nhân. Bà Vịnh không phải người trực tiếp sử dụng thửa đất như hồ sơ cấp GCN QSDĐ đã xác định.

Thanh tra TP Lạng Sơn xác định: Bà Nguyễn Thị Điều - Công chức địa chính - xây dựng phường Tam Thanh; Ông Đỗ Hồng Nhâm - Chủ tịch UBND phường Tam Thanh; Bà Nguyễn Thị Hương - Nhân viên Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Ông Ngô Mạnh Hà - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Bà Nguyễn Ngọc Hà - Chuyên viên phòng Tài nguyên & Môi trường đã thực hiện không đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao dẫn đến sai phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai. 

Ông Dương Đức Tuy – nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường TP Lạng Sơn đã ký Tờ trình hồ sơ cấp GCN QSDĐ mà không kiểm tra việc thực hiện của công chức dẫn đến vi phạm của bà Nguyễn Ngọc Hà, thanh tra TP Lạng Sơn khẳng định đây là thiếu sót khuyết điểm của ông Tuy, phải làm rõ trách nhiệm.

Trong kết luận thanh tra cũng xác định ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn có trách nhiệm trong vụ việc này, tuy nhiên trong kết luận lại chỉ nêu về trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn là đã được nêu trong Kết luận nội dung tố cáo số 13/KL-UBND ngày 25/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mà không thể hiện rõ trong kết luận thanh tra.

Hơn nữa khi kiến nghị biện pháp xử lý, UBND TP Lạng Sơn chỉ đề nghị Thành ủy giao cho UBKT xem xét tham mưu chỉ đạo các chi đảng bộ xử lý trách nhiệm của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, mà không thấy đề nghị xử lý về mặt chính quyền.

Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã được chỉ rõ nhưng tại sao không nêu rõ về trách nhiệm của ông Hạnh? Tại sao không kiến nghị xử lý về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hạnh?

Trang Việt