Thứ Bảy, 08/05/2021

Thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú số 87/2020 (P1)

30/10/2020 12:40

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Quyết định tuyên bố phá sản số 08/2020/QĐ-PSDN ngày 30/9/2020. Căn cứ Điều 8 và Điều 86 của Luật Phá sản năm 2004, Điều 108, Điều 131 Luật Phá sản 2014; Căn cứ vào hồ sơ phá sản doanh nghiệp thụ lý số 03/2005/TL-PS ngày 10/11/2005; Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số 12/2005/QD-MTT-PS ngày 29/1/2005 của TAND tỉnh Thừa Thiên Huê. Đối với: Công ty Công trình Cơ điện Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 146 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định: Tuyên bố phá sản Công ty Công trình Cơ điện Thừa Thiên Huế; Trụ sở: 146 đường An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Quyết định tuyên bố phá sản số 06/2020/QĐ-PSDN ngày 30/9/2020. Căn cứ Điều 8 và Điều 86 của Luật Phá sản năm 2004, Điều 108, Điều 131 Luật Phá sản 2014; Căn cứ vào hồ sơ phá sản doanh nghiệp thụ lý số 01/2006/TL-PS ngày 05/7/2006; Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số 09/2006/QĐ-MTT-PS ngày 20/7/2006 của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với: Công ty Dịch vụ và Sản xuất Nông lâm nghiệp Thừa Thiên Huế. Địa chỉ:168 đuờng Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định: Tuyên bố phá sản Công ty Dịch vụ và Sản xuất Nông lâm nghiệp Thừa Thiên Huế; Trụ sở: 168 đuờng Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm anh Bùi Đình Khang; SN: 1990; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Bùi Đình Khang vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Bùi Đình Khang liên hệ với TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ: Số nhà 218, đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết của bà Phạm Thị Tuyết; SN: 1964; địa chỉ: Tổ 11, thôn 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận hoặc ai biết được tin tức về anh Bùi Đình Khang thì thông báo cho TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ như trên, UBND phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Bùi Đình Khang thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Xanh; SN: 1994, địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Nguyễn Xanh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Xanh liên hệ với TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ: Số nhà 218, đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết của bà Nguyễn Thị Sự; SN: 1964; địa chỉ: Khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Xanh thì thông báo cho TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ như trên, UBND phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Xanh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm ông Võ Văn Ngọc; SN: 1970; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Võ Văn Ngọc vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Võ Văn Ngọc liên hệ với TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ: Số nhà 218, đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết của bà Huỳnh Thị Loan; SN: 1972; địa chỉ: Khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc ai biết được tin tức về ông Võ Văn Ngọc thì thông báo cho TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ như trên, UBND phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Võ Văn Ngọc thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn An; SN: 1946; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố 6, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Văn An vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1979. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Bùi Văn An liên hệ với TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ: Số nhà 218, đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết của bà Phan Thị Ngọc Loan; SN: 1951; địa chỉ: Khu phố 6, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc ai biết được tin tức về ông Bùi Văn An thì thông báo cho TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ như trên, UBND phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Bùi Văn An thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thông báo tìm kiếm chị Trần Thị Tuyết Loan; Địa chỉ trước khi biệt tích: số 359, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Chị Trần Thị Tuyết Loan vắng mặt nơi cư trú từ khoảng năm 2017, tháng 01/2017 (Xác nhận ngày 31/7/2020 của Công an thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp). Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Trần Thị Tuyết Loan liên hệ với TAND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 02773.845.125 để giải quyết theo yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh Trần Xuân Vũ; SN: 1987; Đại diện theo ủy quyền của Trần Xuân Vũ là Nguyễn Thanh Liêm, SN: 1993; địa chỉ: số 45, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp hoặc ai biết được tin tức về chị Trần Thị Tuyết Loan thì thông báo cho TAND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ trụ sở: thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Trần Thị Tuyết Loan thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND Quận 7, TP Hồ Chí Minh thông báo triệu tập ông Nguyễn Thanh Hà, SN: 1962, địa chỉ: Ấp Cây Điều, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Ông Nguyễn Hữu Tài, SN: 1965, Địa chỉ: số 04 đường Hùng Vương, Phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Ông Nguyễn Văn Sinh, SN: 1949, Địa chỉ: 62/7/47 đường Nguyễn Đình Chính. Phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM; Ông Phạm Văn Khuya, SN: 1960, Địa chỉ: 17/5C Huỳnh Tấn Phát, tổ 15, khu phổ 2, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM; Ông Hồ Quang Tri, SN: 1969, Địa chỉ mới: số 76 Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, TPHCM (Địa chỉ cũ: Ninh Phước, Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh); Bà Nguyễn Thị Vẹn, SN: 1972, Địa chỉ: 215/3 Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Ông Nguyễn Văn Mỹ, SN: 1956, Địa chỉ: 154/8/2A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TPHCM có mặt tại TAND Quận 7, TP Hồ Chí Minh vào các thời gian sau để tham gia tố tụng vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 311/2019/TLST-DS ngày 12/08/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 6/11/2020 để trình bày ý kiến, làm bản tự khai (lần 1); Vào lúc 8 giờ 30 ngày 01/12/2020 để trình bày ý kiến, làm bản tự khai (lần 2); Vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/12/2020 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (lần 1); Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/01/2021 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (lần 2); Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/01/2021 để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án (lần 1).

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thông báo cho bà Lâm Thị Thúy Diễm, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lâm Thi Thúy Diễm liên hệ với TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ số 499 khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Diễm hoặc ai biết được tin tức về bà Lâm Thị Thúy Diễm thì thông báo cho TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và người yêu cầu.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thông báo cho bà Lê Thị Tam, SN 1964, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, vắng mặt tại nơi cư trú vào năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lê Thị Tam liên hệ với TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ số 499 khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ: số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà hoặc ai biết được tin tức về bà Lê Thị Tam thì thông báo cho TAND huyện Châu Thành, tình Kiên Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và người yêu cầu.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Trần Bảo Duy, SN 1973, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Gò Đất, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, vắng mặt tại nơi cư trú vào năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Bảo Duy liên hệ với TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ số 499 khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ: số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông hoặc ai biết được tin tức về ông Trần Bảo Duy thì thông báo cho TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và người yêu cầu.

Ban biên tập