Thứ Năm, 24/06/2021

Thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú số 37/2021 (P3)

07/05/2021 11:23

Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình.

TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Trần Thị Nga, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng: thôn 2, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đi khỏi địa phương đã trên 06 tháng, không biết đang ở đâu. Nay bà Trần Thị Nga ở đâu, đến ngay TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai để giải quyết việc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Trần Thị Nga và ông Trương Văn Thăng phải trả nợ số tiền gốc là 70.000.000đ, tiền lãi tạm tính đến ngày 04/8/2020 là 4264.583 đồng cùng với tiền lãi phát sinh cho đến khi trả hết nợ. Trường hợp ông Thăng và bà Nga không trả được nợ thì Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Đồng thời với việc thông báo đài, báo thì TAND huyện Chư Păh tiến hành niêm yết các văn bản tố tụng liên quan đến vụ án tại trụ sở UBND xã Ia Nhin, trụ sở TAND huyện Chư Păh và địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của bà Nga tại thôn 2, xã Ia Nhin, H. Chư Păh, T. Gia Lai để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng thông báo này nếu bà Nga không có mặt thì TAND huyện Chư Păh sẽ đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.                                  

TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thông báo cho chị Nguyễn Thị Thu Thảo, SN 1990 và anh Huỳnh Văn Tính, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng: tô dân phố 2, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đi khỏi địa phương đã trên 02 năm, không biết đang ở đâu. Nay chị Thảo và anh Tính ở đâu, đến ngay TAND huyện Chư Păh để giải quyết việc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc chị Thảo và anh Tính phải trả nợ số tiền gốc là 60.000.000đ, tiền lãi tạm tính đến ngày 20/7/2020 là 19.031.250 đồng cùng với tiền lãi phát sinh cho đến khi trả hết nợ. Trường hợp chị Thảo và anh Tính không trả được nợ thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Đồng thời với việc thông báo nhắn tin trên báo, đài thì TAND huyện Chư Păh tiến hành niêm yết các văn bản tố tụng liên quan đến vụ án tại trụ sở UBND thị trấn Ia Ly, trụ sở TAND huyện Chư Păh và địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của chị Thảo và anh Tính tại tổ dân phố 2, thị trấn Ia Ly, H. Chư Păh, T. Gia Lai để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng thông báo này, nếu chị Thảo và anh Tính không có mặt thì TAND huyện Chư Păh sẽ đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Nguyễn Thị Thúy, SN 1984 và ông Nguyễn Văn Tuấn, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, đã vắng mặt tại địa phương hiện không có tin tức gì. Nay bà Thúy, ông Tuấn ở đâu, đến ngay TAND huyện Đak Đoa (địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) để giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 220/2020/TLST-DS  ngày 25/11/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu cầu bà Thúy, ông Tuấn trả nợ vay phát sinh tại các Hợp đồng tín dụng đã ký kết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Thúy, ông Tuấn không có mặt thì TAND huyện Đăk Đoa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Nguyễn Thị Hương, SN 1976 và ông Nguyễn Kim Đức, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, vắng mặt tại địa phương hiện không có tin tức gì. Nay bà Hương, ông Đức ở đâu, đến ngay TAND huyện Đak Đoa (địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) để giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 245/2020/TLST-DS  ngày 21/12/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khởi kiện yêu cầu bà Hương, ông Đức trả nợ vay phát sinh tại các Hợp đồng tín dụng đã ký kết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hương, ông Đức không có mặt tại TAND huyện Đak Đoa để giải quyết vụ án thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Trương Thị Hội, SN 1977 và ông Trần Văn Thương, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, vắng mặt tại địa phương hiện không có tin tức gì. Nay bà Hội và ông Thương ở đâu, đến ngay TAND huyện Đak Đoa (địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) để giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 258/2020/TLST-DS ngày 30/12/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu cầu bà Hội và ông Thương hoàn trả khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hai bên đã ký kết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hội, ông Thương không có mặt tại TAND huyện Đak Đoa để giải quyết vụ án thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Phạm Thị Liên, SN 1981 và ông Lê Quốc Thể, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, vắng mặt tại địa phương hiện không có tin tức gì. Nay bà Liên, ông Thể ở đâu, đến ngay TAND huyện Đak Đoa (địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) để giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 222/2020/TLST-DS  ngày 25/11/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu cầu bà Liên, ông Thể trả nợ vay phát sinh tại các Hợp đồng tín dụng đã ký kết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Liên, ông Thể không có mặt tại TAND huyện Đak Đoa để giải quyết vụ án thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Nguyễn Thị Huệ, SN 1986 và ông Nguyễn Văn Trưởng, SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, vắng mặt tại địa phương hiện không có tin tức gì. Nay bà Huệ, ông Trưởng ở đâu, đến ngay TAND huyện Đak Đoa (địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) để giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 244/2020/TLST-DS  ngày 21/12/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khởi kiện yêu cầu bà Huệ, ông Trưởng trả nợ vay phát sinh tại các Hợp đồng tín dụng đã ký kết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Huệ, ông Trưởng không có mặt tại TAND huyện Đak Đoa để giải quyết vụ án thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Nguyễn Thị Hằng, SN 1973 và ông Nguyễn Bình Văn, SN 1973, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; đã vắng mặt tại địa phương hiện không có tin tức gì. Nay bà Hằng, ông Văn ở đâu, đến ngay TAND huyện Đak Đoa (Địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) để giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 247/2020/TLST-DS ngày 21/12/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng TMCP Á Châu khởi kiện yêu cầu bà Hằng và ông Văn hoàn trả khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hai bên đã ký kết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hằng, ông Văn không có mặt tại TAND huyện Đak Đoa để giải quyết vụ án thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thông báo cho anh Vũ Duy Tân, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 06, ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/9/2018 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vũ Duy Tân ở đâu về ngay TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc ông Vũ Văn Đồng (cha của anh Vũ Duy Tân), trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Vũ Duy Tân mất tích, mục đích là để hoàn tất thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Vũ Duy Tân không có mặt thì TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thông báo cho chị Thị Là, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 07, ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thị Là ở đâu về ngay TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc ông Điểu Ghé (cha của chị Thị Là), địa chỉ: tổ 07, ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Thị Là mất tích và yêu cầu xóa tên trong sổ hộ khẩu của gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Thị Là không có mặt thì TAND huyện Hớn Quản sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Phan Xuân Hùng, SN 1983, địa chỉ thôn 6, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay ông Hùng ở đâu về ngay TAND huyện Chư Păh theo địa chỉ số 89 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai để giải quyết vụ án theo đơn khởi kiện của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam yêu cầu ông Hùng phải thanh toán số tiền từ việc mua vật tư phân bón và các khoản tiền đóng bảo hiểm là 51.202.354 đồng. Tòa án đã tiến hành niêm yết các văn bản tại nơi cư trú cuối cùng của ông Hùng tại thôn 6, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và UBND xã Ia Nhin, huyện Chư Păh. Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày thông báo, ông Hùng ở đâu về ngay TAND huyện Chư Păh để giải quyết vụ án hoặc đến các nơi đọc các văn bản của Tòa án đã niêm yết để biết tham gia vụ án. Nếu hết thời hạn mà ông Hùng không có mặt thì TAND huyện Chư Păh sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Trần Thị Tâm, SN 1969, địa chỉ thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay bà Tâm ở đâu về ngay TAND huyện Chư Păh theo địa chỉ số 89 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai để giải quyết vụ án theo đơn khởi kiện của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam yêu cầu bà Tâm phải thanh toán số tiền từ việc mua vật tư phân bón và các khoản tiền đóng bảo hiểm là 29.664.694 đồng. Tòa án đã tiến hành niêm yết các văn bản tại nơi cư trú cuối cùng của bà Tâm tại thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và UBND xã Ia Nhin, huyện Chư Păh. Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày thông báo, bà Tâm ở đâu về ngay TAND huyện Chư Păh để giải quyết vụ án hoặc đến các nơi đọc các văn bản của Tòa án đã niêm yết để biết tham gia vụ án. Nếu hết thời hạn mà bà Tâm không có mặt thì TAND huyện Chư Păh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho bà Trần Thị Nở, SN 1977; nơi cư trú: khu phố Ninh Tịnh 6, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được biết việc TAND TP. Tuy Hòa đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 34/2021/TLST-HNGĐ ngày 26/01/2021 về việc “Tranh chấp ly hôn” theo đơn xin ly hôn của ông Trần Lanh, SN 1978, nơi cư trú: khu phố Ninh Tịnh 6, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. TAND TP. Tuy Hoà triệu tập bà Trần Thị Nở đến TAND TP. Tuy Hòa vào các ngày do Tòa án ấn định để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử như sau: Phiên hòa giải lần một vào lúc 08 giờ ngày 10/5/2021; phiên hòa giải lần hai vào lúc 08 giờ ngày 27/5/2021; phiên tòa xét xử lần 1 lúc 08 giờ ngày 16/6/2021; phiên tòa xét xử lần 2 vào lúc 08 giờ ngày 05/7/2021. Nếu bà Trần Thị Nở không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt bị đơn theo quy định pháp luật.

TAND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước thông báo cho bà Nguyễn Thị Kim Liên, SN 1983, địa chỉ cư trú cuối cùng: ấp 08, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. TAND huyện Bù Đốp đã thụ lý vụ án số 01/2021/VDS–ST ngày 20/01/2021 về việc “Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú” giữa người yêu cầu bà Trương Thị Quyên với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kim Liên. Hiện bà Liên đã bỏ đi khỏi nơi cư trú không có tin tức gì. Nay bà Liên ở đâu, yêu cầu liên hệ với TAND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước theo địa chỉ: Khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, yêu cầu bà Liên phải có mặt tại TAND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để giải quyết vụ án dân sự về việc “Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú” do bà Trương Thị Quyên yêu cầu. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Liên không có mặt để làm việc thì TAND huyện Bù Đốp sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thông báo cho ông Phan Thanh Minh, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng ấp Bờ Cảng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, bỏ nhà đi từ năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Minh ở đâu về ngay TAND huyện Dầu Tiếng để giải quyết việc bà Lê Thị Cẩm Vân, SN 1997, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Minh không có mặt thì TAND huyện Dầu Tiếng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thông báo cho bà Võ Thị Nuôi, địa chỉ: Số 203B ấp Nguyễn Hưởng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, là bị đơn trong vụ án dân sự về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Toà nhà Thaiholdings Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Yêu cầu bà Võ Thị Nuôi đến trụ sở TAND huyện Giồng Riềng, địa chỉ: Số 12, khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang để giải quyết vụ án. Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nuôi không có mặt tại trụ sở Tòa án hoặc không có văn bản gửi về TAND huyện Giồng Riềng thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho đương sự có tên dưới đây: Ông Nguyễn Tấn Kính, chức vụ: Giám đốc - Là người đại diện theo pháp luật của bị đơn là Công ty TNHH Ngọc Như Ý Tân Hồng, địa chỉ cư trú cuối cùng: Số 79, Đường Hùng Vương, Khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Nay ông Kính ở đâu liên hệ với TAND huyện Tân Hồng, địa chỉ: Số 01, Đường 01 Tháng 6, Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp để giải quyết vụ án Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết về việc “Tranh chấp hợp đồng thi công công trình” với nội dung: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công ty TNHH Ngọc Như Ý Tân Hồng - Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tấn Kính, chức vụ: Giám đốc trả cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp số tiền tạm ứng thi công công trình còn lại là 191.898.000 đồng theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 27/2019/HĐ-XD ngày 20-5-2019. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Kính không đến tại địa chỉ nêu trên để liên hệ với TAND huyện Tân Hồng về việc giải quyết vụ án thì TAND huyện Tân Hồng sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông thông báo cho anh Lê Xuân Hải, SN 1976, chị Mai Thị Chiều, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đắk Tiên, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đã đi khỏi nơi cư trú, hiện nay không có tin tức gì. Nay anh Lê Xuân Hải và chị Mai Thị Chiều ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để giải quyết vụ án Ngân hàng TMCP Kiên Long khởi kiện về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” mà anh Lê Xuân Hải và chị Mai Thị Chiều là bị đơn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu anh Lê Xuân Hải và chị Mai Thị Chiều không có mặt hoặc không có thông tin gì về anh Lê Xuân Hải và chị Mai Thị Chiều thì TAND huyện Đắk Song sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho bà Mai Thị Ngọc Minh, SN 1991, nơi cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Minh liên hệ với TAND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ: 127 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa để giải quyết việc bà Trần Thị Minh Tánh, SN 1960, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Minh thì thông báo cho TAND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh hòa theo địa chỉ như trên, UBND xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Minh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bà Dương Thị Mận, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng: số nhà 259/6 Hoàng Văn Thụ, tổ 16 (trước đây là tổ 48), thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bỏ nhà đi từ khoảng tháng 9/2020 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Mận ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, trụ sở: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và bị đơn là vợ chồng ông Phàm Ngọc Trang, bà Dương Thị Mận. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Mận không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

Ban biên tập