Thứ Bảy, 29/02/2020

TPHCM: Giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

14/09/2019 19:41

UBND TPHCM vừa có văn bản về việc giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

    

          Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương hướng giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng, ý kiến của Sở Tư pháp về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. UBND thành phố giao Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, ý kiến của Sở Tư pháp để hướng dẫn UBND các quận, huyện, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích các quận, huyện xem xét giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước.

          Đối với trường hợp người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/01/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 06/06/2013, nếu đủ điều kiện được bán theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 05/07/1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/09/2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì người mua nhà được xem xét, giải quyết bán, cơ chế và chính sách của Nghị định số 61/NĐ- CP.

VPPN

          Văn bản của UBND TPHCM

          Trường hợp tại thời điểm nộp đơn, nếu người mua nhà và nhà ở cũ không đủ điều kiện xem xét giải quyết theo giá bán, cơ chế và chính sách của Nghị định 61/NĐ-CP thì giải quyết bán theo quy định tại Nghị định số 99/2015-NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

          Trước đó, Báo Công lý đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh về việc 06 hộ gia đình chính sách ở Phường 13, Quận 4, TPHCM trong nhiều năm qua đã có đơn đề nghị mua nhà theo diện chính sách ở chung cư Trúc Giang (Phường 13, Quận 4) nhưng chưa được xem xét giải quyết một cách triệt để.

          Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính  phủ Trịnh Đình Dũng và nhiều văn bản, phiếu chuyển từ các cơ quan chức năng, đến nay UBND TPHCM đã có văn bản chính thức giao Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

          Hy vọng rằng, thời gian tới đây 06 hộ gia đình chính sách tại Quận 4 sẽ sớm được giải quyết hồ sơ mua bán nhà theo đúng quy định.

Tâm Phúc