Thứ Sáu, 03/07/2020

Rào cản từ pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo

03/11/2019 07:19

Thảo luận toàn thể tại Hội trường Quốc hội mới đây, các đại biểu Quốc hội đánh giá, năm 2019 tiếp tục là năm đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Đây cũng là năm thứ hai có tốc độ tăng trưởng khá. Tuy nhiên thực tế phát sinh có tác động không tốt đến nền kinh tế, đó là việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đưa pháp luật vào cuộc sống còn nhiều tồn tại làm ảnh hưởng đến sự chỉ đạo, điều hành đến phát triển kinh tế, quản lý xã hội.

Về thành tựu kinh tế, các đại biểu Quốc hội (ĐB) đều nhấn mạnh đến kết quả đáng ghi nhận của năm 2019 như tăng trưởng đạt cao, lạm phát được kiềm chế, dự kiến 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Đồng thời cảnh bảo những nguy cơ nền kinh tế để các nhà hoạch định chính sách, và người dân lường trước được

ĐB Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế dưới 3%, thất nghiệp dưới 4%, tăng trưởng ước đạt 6,8% cho cả năm, trên 130.000 doanh nghiệp thành lập mới... là những thành quả rất quan trọng.

Theo nhiều ĐB, tăng trưởng của Việt Nam là nhanh, bình quân 7%/năm trong hơn 20 năm, giai đoạn này thấp hơn 7% nhưng vẫn là cao so với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối thì GDP của thế giới ngày một cách xa so với Việt Nam. Nói cách khác, Việt Nam đi được nhiều bước, song đó là những bước ngắn, nên vẫn tụt hậu so với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Nhiều vấn đề thuộc nguyên nhân khách quan, chủ quan được đưa ra “mổ sẻ”, trong đó có việc chúng ta đã cố gắng, nhưng thực tế còn thiếu luật, thiếu văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh. Hệ thống luật còn chồng chéo, không ít nội dung còn mâu thuẫn, xung đột, thiếu tính thống nhất giữa các luật, giữa các điều trong một luật; chất lượng các văn bản pháp luật ban hành chưa cao.

Về nguyên tắc, luật được ban hành là có thể áp dụng được nhưng thực tế luật của chúng ta phải có nghị định và thông tư mới thực hiện được nên còn chậm, chưa nói đến việc nếu văn bản hướng dẫn thi hành không hoàn toàn đúng với nội hàm của luật, không rõ nghĩa, dễ bị hiểu, vận dụng khác nhau chưa nói bị lợi dụng và lách luật.

Có ĐB cho rằng, thực tế có việc như khi báo cáo, trình một vụ việc thì các cơ quan chức năng trích dẫn các điều trong văn bản quy phạm pháp luật để cấp thẩm quyền xem xét và quyết định nhưng khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đến thì chiếu vào các văn bản, điều khoản đó thì lại kết luận là không đúng. Vì vậy, nếu loại trừ yếu tố cố tình vận dụng, lợi dụng để lách luật thì còn vấn đề chính là chất lượng văn bản pháp luật không cao, thiếu sự đồng bộ, thống nhất của các văn bản quy phạm phạm pháp luật.

Chính vì vậy, các ĐB kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần tập trung đầu tư hơn cả về nhân lực và vật lực để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng làm luật, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời cũng cần có quy định rõ và cụ thể hơn về thẩm quyền, trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thành Tâm