Thứ Ba, 25/02/2020

Quyết tâm chống tham nhũng vặt

06/08/2019 08:08

Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết công việc, đang được dư luận hết sức quan tâm.

Phát biểu tại Hội nghị quán triệt Chỉ thị 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Trương Hoà Bình cho biết, Chỉ thị 10/CT đã đề ra các giải pháp căn cơ nhằm từng bước ngăn chặn “tham nhũng vặt”, đồng thời đặc biệt lưu ý tới những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực như: Thuế, hải quan, quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy phép, thanh tra chuyên ngành, dịch vụ hành chính công ở xã, phường, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục v.v...

Rõ ràng không phải không có lý do khi tham nhũng vặt ở các lĩnh vực trên đây lại được “chỉ mặt vạch tên”. Bởi hằng ngày, hằng giờ, người dân với nhu cầu công việc đều có những việc cần thực hiện thông qua giao tiếp với bộ máy chính quyền các cấp, với đội ngũ công chức, viên chức ở những lĩnh vực trên, và nạn “tham nhũng vặt” đã “hoành hành” mà người dân chính là “nạn nhân” của những công chức thực thi nhiệm vụ.

“Tham nhũng vặt” nhưng đã trở thành chuyện lớn. Thực tế là khi ứng xử với nhân dân của những người thực thi công vụ trong bộ máy chính quyền luôn lấy lợi ích là tiền, quà “lặt vặt” để giải quyết công việc cho nhân dân thì đã là vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Và tham nhũng dù dưới bất kỳ mức độ, cấp nào đều là nguy cơ cho sự mục ruỗng của một chính quyền, sự suy giảm niềm tin của quần chúng đối với bộ máy nhà nước.

Ảnh minh họa

“Tham nhũng vặt” tồn tại bởi nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân về nhận thức, là do tư tưởng của một số cấp lãnh đạo những nơi xảy ra hành vi này coi nhẹ ảnh hưởng của nó với những vấn đề quan trọng như đã nói ở trên. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân về cơ chế quản lý, đánh giá cán bộ và thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt là công tác kiểm tra, phát hiện tình trạng “tham nhũng vặt” để  loại bỏ những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức. Khi việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát không nghiêm, mang tính hình thức sẽ không ngăn ngừa, hạn chế được tệ tham nhũng vặt.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, để công tác chống tham nhũng, nhất là tệ “tham nhũng vặt” thực hiện có hiệu quả, thiết nghĩ cần xây dựng đội ngũ làm công tác phòng, chống tham nhũng đủ năng lực, có phẩm chất trong sáng. Kiên quyết loại khỏi bộ máy chính quyền và các cơ quan thực thi công vụ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. Mạnh tay truy cứu trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị khi để cán bộ dưới quyền tham nhũng v.v..

Cuối cùng, muốn ngăn chặn và đẩy lùi tệ “tham nhũng vặt” rất cần thiết phải nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân, bởi người dân là “nạn nhân” nhưng nhiều khi cũng chính là tác nhân dung dưỡng nạn tham nhũng vặt; từ đó phát huy vai trò của nhân dân một cách thiết thực và hiệu quả trong cuộc đấu tranh này./.

Thành Tâm