Thứ Ba, 25/02/2020

Phong trào chống rác thải nhựa

14/08/2019 11:33

Sáng 12/8, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 36....

Chủ tịch Quốc hội cho biết kể từ ngày 12/8, Quốc hội không dùng chai nhựa đựng nước uống dùng một lần mà sẽ sử dụng chai thủy tinh đựng nước uống dùng lâu dài, nhiều lần. Đây cũng là hành động cụ thể của Quốc hội nhằm bảo vệ môi trường.

Cũng trong ngày 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi các sở, ngành về việc triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" trong các cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, trước tình trạng rác thải nhựa, nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đang gây áp lực lên môi trường ngày càng lớn, việc giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon trở thành yêu cầu cấp bách, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ sản phẩm nhựa và nilon khó phân hủy, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần.

Để phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" phát huy hiệu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện phong trào trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh tập trung triển khai hạn chế, tiến tới không sử dụng nước uống đóng chai nhựa sử dụng một lần và ống hút nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện mà sử dụng vật dụng thay thế khác như cốc sứ, thủy tinh, bình đựng nước dùng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy, bình nước lớn v.v…

Rác thải nhựa là vấn đề nan giải trên toàn cầu

Trước đó UBND thành phố Hải Phòng cũng ban hành Thông báo số 333 ngày 6/8/2019 về việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cơ quan, đơn vị. Thông báo 333 yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; triển khai các hành động thiết thực nhằm hạn chế sử dụng, tiến tới nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; không sử dụng các loại nước uống đóng chai nhựa, các ly, cốc, ống hút nhựa sử dụng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác trong cơ quan, đơn vị.

Ngày Môi trường thế giới năm 2018, Liên hợp quốc đã phát động chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người.

Cùng chung nỗ lực với các nước để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến và tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực. Đặc biệt, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp để từng bước kiểm soát ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, túi nilon gây ra.

Khi Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các địa phương cùng vào cuộc với trách nhiệm cao và hiệu quả thì chắc chắn rác thải nhựa từng bước sẽ bị đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội.

Đây cũng chính là biện pháp hữu hiệu để chúng ta bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Trách nhiệm không của riêng ai!

 

Thành Tâm