Thứ Bảy, 06/06/2020

Phải bảo đảm chất lượng Cổng dịch vụ công quốc gia

08/01/2020 17:02

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây khi cho rằng việc khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia là một dấu mốc quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử...

Thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam đã có những tiến bộ. Đến hết quý III năm 2019, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được cung cấp tại các Bộ, cơ quan trung ương là 1.720 dịch vụ, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến là 47,7%; tại các địa phương là 46.660 dịch vụ với tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến là 17,3%. Tuy nhiên, số lượng dịch vụ công phát sinh hỗ sơ trực tuyến còn ít, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia là một dấu mốc quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến là một trong những tiêu chí quan trọng thể hiện tinh thần phục vụ của Chính phủ đối với doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

5973dichvucong-w500-h240.jpg

Ảnh minh họa

Cổng dịch vụ công ra đời thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đây mới là thành công bước đầu. Thủ trướng yêu cầu, trước mắt, Cổng dịch vụ công quốc gia tập trung tích hợp những dịch vụ được người dân, doanh nghiệp quan tâm và có tần suất giao dịch lớn lên Cổng. Các dịch vụ công tiếp theo cần cung cấp lên cấp độ 4 và mở rộng sang các dịch vụ khác, nhất là những dịch vụ đông đảo người dân sử dụng và được các bộ, ngành, địa phương rà soát, nâng cấp, bảo đảm tính chính xác, hiệu quả, thuận tiện.

“Việc tích hợp dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia là công việc thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng với mục tiêu xuyên suốt là lây sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ công” – Thủ tướng nói.

Để Cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động thực chất, liên tục và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến người dân, doanh nghiệp giữa nội bộ các cơ quan để từ đó đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất, lấy người dân làm trung tâm.

Bên cạnh đó các cơ quan tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ, địa phương mình để bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ công trước khi đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh thanh toán điện tử; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện nghiêm Bản cam kết đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đây cũng chính là thông điệp quan trọng, và làm được điều này cũng có nghĩa thực hiện được mục tiêu mà Thủ tướng đặt ra: Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, Chính phủ của dân và phục vụ nhân dân.

Thành Tâm