Thứ Bảy, 06/06/2020

“Lỗ hổng” về quy hoạch bổ nhiệm

11/10/2019 10:26

Những ngày này, thông tin về một nữ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắc lắk dùng bằng của chị gái để được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước công tác, sau đó được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng gây xôn xao dư luận.

Đó là trường hợp bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, Trưởng Phòng quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy) đã bị phát hiện dùng bằng của chị gái trong quá trình công tác khi có đơn tố cáo.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk, nữ cán bộ này đã thừa nhận sự thật trên và hiện Văn phòng Tỉnh ủy đang làm các quy trình để khai trừ Đảng, cách chức và buộc thôi việc.

Vụ việc nêu trên không phải là duy nhất, nhưng có thể nói là những bất cập điển hình trong công tác quản lý cán bộ. Vậy nên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đang được đưa ra lấy ý kiến được đánh giá là rất quan trọng. Việc sửa luật sẽ kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng trong các nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục những hạn chế trong quy định của pháp luật hiện hành được cử tri và đại biểu quan tâm.

Trong dự thảo Luật sửa đổi có những thay đổi quan trọng trong kỷ luật và công tác cán bộ. Cụ thể: Bỏ hình thức kỷ luật giáng chức. Điều 79 của Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định 6 hình thức kỷ luật đối với công chức, gồm: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức và buộc thôi việc. Dự thảo đã sửa đổi lại Điều 79 nêu trên, theo đó bỏ hình thức kỷ luật giáng chức, chỉ giữ lại 5 hình thức kỷ luật còn lại. Riêng hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

anh-minh-hoa-w624-h348.jpg

Ảnh minh họa

Dự thảo Luật cũng sửa đổi bổ sung theo hướng kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức. Theo đó, thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Dự thảo Luật sửa đổi quy định thời hiệu là 60 tháng; trong khi đó Luật hiện nay chỉ quy định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

Theo ĐB Quốc hội Tô Văn Tám (Kon Tum): Việc tuyển dụng, đánh giá để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức là một khâu có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ, là cơ sở quan trọng để bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Quá trình này cần có sự giám sát của tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng.

Về kỷ luật đối với cán bộ, công chức tại Điều 79, theo nhiều đại biểu Quốc hội thì cần phải giữ lại hình thức kỷ luật giáng chức đồng thời bổ sung quy định cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không được thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Trong trường hợp đã được quy hoạch rồi thì phải đưa ra khỏi quy hoạch.

Rõ ràng để bịt kín “lỗ hổng” về công tác quy hoạch, bổ nhiệm thì không thể không tính đến các biện pháp, trong đó việc hoàn thiện các đạo luật mang tính khả thi, hiệu quả là vô cùng cần thiết!

Thành Tâm