Chủ Nhật, 27/09/2020

Chính phủ điện tử, chính phủ vì dân

05/08/2019 11:11

Xây dựng Chính phủ điện tử phải “lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu". Đó là thông điệp trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tửmới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số, ngày 7-3-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (còn thiếu TP Hồ Chí Minh) đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử; 100% các bộ, ngành và 32/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 17. Các bộ đã hoàn thành 7/83 nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, ngay từ đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng CPĐT. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, triển khai thử nghiệm và đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng CPĐT. Đặc biệt là cần phát huy vai trò của từng thành viên Chính phủ, nhất là các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thành viên Ủy ban quốc gia về CPĐT, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm xây dựng CPĐT, không được để những khó khăn về tài chính, khó khăn về kết nối, chia sẻ... mà không triển khai, mà phải triển khai mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Mục tiêu của CPĐT là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ. Việc xây dựng CPĐT là giải quyết 4 mối quan hệ, gồm 2 quan hệ với bên ngoài (Chính phủ với người dân, Chính phủ với doanh nghiệp) và 2 quan hệ nội bộ (giữa các cơ quan Chính phủ với nhau, giữa Chính phủ với cán bộ công chức). Làm tốt mối quan hệ bên trong thì mới làm tốt mối quan hệ bên ngoài.

“Chính phủ điện tử là vấn đề mới, khó vì thế phải quyết tâm mới thành công. Chúng ta không bàn lùi, không vì những khó khăn về tài chính, khó khăn về kết nối, chia sẻ… mà không triển khai mạnh mẽ Chính phủ điện tử” – Người đứng đầu Chính phủ nói rõ, đồng thời quán triệt cơ quan, địa phương nào, cá nhân nào không làm, làm chậm phải kiểm điểm, nhắc nhở, đôn đốc và xử lý.

Chính phủ điện tử là một giải pháp về khoa học công nghệ, nhưng khi đã “lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu” thì rõ ràng về bản chất mà nói, cũng chính là Chính phủ vì dân, luôn biết lấy dân làm gốc!

Thành Tâm