Thứ Hai, 30/03/2020

Ninh Dương Lan Ngọc cover 'Anysong' với điệu nhảy... chẳng giống ai

21/02/2020 10:30

Với điệu nhảy tự sáng tạo chẳng giống ai, Ninh Dương Lan Ngọc khiến người xem không thể nhịn cười khi tái hiện lại thử thách 'Anysong'.

MrBO