Chủ Nhật, 24/01/2021

Câu nói 'Nam Mô A Di Đà' của Phật tử có nghĩa là gì? Sau khi đọc nhiều người mới biết mình đang nói gì?

28/11/2020 15:45

“Nam Mô A Di Đà Phật” là câu niệm Phật phổ biến nhất và được nhiều người sử dụng trong cuộc sống. Vậy câu “Nam Mô A Di Đà Phật” có nghãi là gì?

Trong Phật giáo, Nam Mô A Di Đà Phật được gọi là Lục tự Hồng danh (Danh lớn 6 chữ). Sáu chữ này lưu truyền rộng rãi, có sức ảnh hưởng sâu rộng. Ý nghĩa câu Nam Mô A Di Đà Phật như sau:

Nam Mô: quy mệnh, tiếp nhận
A: vô lượng quang, tức là sức khỏe vô hạn
Di: vô lượng giác, tức là trí huệ vô hạn
Đà: vô lượng thọ, tức là trường thọ vô lượng
Phật: tín tức vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng thọ

Cả 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là: Con nguyện tiếp nhận sức khỏe vô lượng, trí huệ vô lượng, trường thọ vô lượng.

niem-phat (5).jpg 0
Nhiều người chưa biết “Nam Mô A Di Đà Phật” có nghĩa là gì?

Trong Phật giáo, phổ biến nhất là tụng kinh, và chúng ta biết rõ nhất là câu “Nam Mô A Di Đà”. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nghĩ về nó và chúng ta không thực sự hiểu ý nghĩa của câu này. Ngay cả những người bạn tin theo đạo Phật, mặc dù họ nói một vài từ mỗi ngày, nhưng nhiều người không biết ý nghĩa của những từ này. Bạn bè quan tâm cũng có thể hỏi những người tin theo đạo Phật xung quanh mình xem có biết không. Vậy, câu này khi dịch ra có nghĩa là gì?

niem-phat (5).jpg 1

Trước hết "Nam Mô" là một câu riêng biệt, có nghĩa là "khen ngợi", “Hát lên khen ngợi”, trong đó có một tình cảm rất đẹp, sau này còn mang ý nghĩa hoán cải. Bốn chữ "A Di Đà Phật" là một câu khác, theo nghĩa gốc thì đó là tên của một vị Phật.

Trong “Quán Kinh tứ thiếp sớ” cũng có viết: “Nam Mô nghĩa là quy mệnh, cũng có nghĩa phát nguyện hồi hướng. A Di Đà Phật tức là hạnh của Phật A Di Đà, sức khỏe vô lượng, trí huệ vô lượng, trường thọ vô lượng, với ý nghĩa này, sẽ được vãng sinh”.

"Phật" là gì? Ban đầu, Phật có nghĩa là trí tuệ và giác ngộ, về sau người ta hiểu đơn giản là nhà thông thái, nhà triết học, v.v. Thật ra, không có gì khó hiểu khi chư Phật là những người đã nhìn thấy mọi thứ trên đời này, họ nhìn thấu đáo sự sống và cái chết, cũng như những thăng trầm của thế gian. Thuở sơ khai, Thích Ca Mâu Ni thành Phật bằng cách hiển linh dưới gốc cây bồ đề.

Vì vậy, sự kết hợp của "Nam mô" và "A Di Đà" có nghĩa là: thành tâm chuyển đổi thành A Di Đà. Vì vậy, nói một cách đơn giản và thô sơ, đó là phải có tấm lòng hiếu đạo đối với Phật, giữ vững niềm tin, để bản thân có tâm thanh tịnh, trong lòng có Phật, đây chính là cảnh giới của Phật pháp.

niem-phat (5).jpg 2

Ngày nay, các nền văn hóa đang hòa quyện và phát triển, nhiều người cũng theo học Phật pháp để đạt được sự bình yên trong nội tâm, thậm chí nhiều người còn chọn đi tu. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, chỉ cần bạn duy trì những suy nghĩ tốt trong lòng và không quên tấm lòng ban đầu của mình, thì nhiều hình thức bên ngoài thực ra không quan trọng như vậy. Những người thực sự có Phật trong tâm, họ có tình yêu rộng lớn và không dính mắc vào hình thức bên ngoài. Bạn nghĩ sao?

niem-phat (5).jpg 3

Hồ Yên