Thứ Tư, 27/10/2021

TT-Huế: Khẳng định thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định

13/10/2021 08:10

Đó là thông tin phản hồi chính thức của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng”.

Ngày 11/10, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị “Góp ý báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021”.

Thông tin đáng chú ý tại Hội nghị là có 4 Chủ tịch tỉnh không tiếp công dân ngày nào trong 18 tháng (từ 1/1/2020 đến 30/6/2021), trong đó có Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

anh1-w500-h281.png

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo UBND tỉnh đã có 24 kỳ tiếp công dân tại Trụ sở của Ban tiếp công dân.

Trước thông tin trên, đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo UBND tỉnh đã có 24 kỳ tiếp công dân tại Trụ sở của Ban tiếp công dân tỉnh và địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tiếp công dân 16 kỳ với 54 lượt, 73 người và ủy quyền cho cấp phó là 8 kỳ. Sau khi tiếp công dân đều có thông báo kết luận rõ ràng, đồng thời giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan giải quyết, tham mưu.

“Ngày 30/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có Báo cáo cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải trình việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân. Không hiểu lý do nhầm lẫn nào nên mới có cập nhật như vậy. Thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong 18 tháng không tiếp dân ngày nào là không chính xác”- bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Anh Vũ