Thứ Năm, 24/06/2021

TP HCM: Cổ đông tố có sai phạm trong vụ Sở TN-MT cấp GCNQSDĐ cho Vimedimex

17/09/2020 12:54

Ngày 16/9, hàng chục người kéo đến Tòa nhà Citilight (45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1) căng băng rôn, yêu cầu Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex) thực hiện đúng cam kết như hợp đồng đã ký.

Qua mặt các cổ đông thế chấp tài sản chung

Theo Quyết định số 06/QĐ-TCTD ngày 15/1/2003 của HĐQT- Tổng công ty Dược Việt Nam về việc dự án “Trung tâm thương mại dược phẩm và văn phòng” do Công ty XNK Y tế 2 (tiền thân của Vimedimex) làm chủ đầu tư được trực tiếp quản lý dự án. Địa điểm của dự án này ở 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, có quy mô 12 tầng và 1 tầng hầm, tiêu chuẩn công trình cấp 2. Nguồn vốn để xây dựng tòa nhà từ vay tín dụng, vốn tự huy động.

1-vimedimex-w500-h667.jpg

 Tòa nhà Citiligh tại 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Để có vốn xây dựng Tòa nhà Citilight, từ năm 2004 Vimedimex đã ký “Hợp đồng góp vốn và khai thác” với 68 nhà đầu tư theo đơn giá 7.857.143 đồng/m2. Nội dung của các hợp đồng này, các nhà đầu tư được quyền quản lý và sử dụng khai thác hiệu quả văn phòng có diện tích tương đương phần góp vốn tính đến ngày 01/01/2046. 

Tại Điều 4 của Phụ lục hợp đồng có thỏa thuận: Vimedimex và nhà đầu tư cùng xác nhận dự án xây dựng và khai thác Tòa nhà Citilight là tài sản chung của các nhà đầu tư góp vốn xây dựng và khai thác. Ngoài ra, tại điểm a, Khoản 1, Điều 3 của Phụ lục “Hợp đồng góp vốn và khai thác” quy định: Vimedimex không được mang dự án, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 đi cầm cố, thế chấp, mua bán sử dụng vào mục đích riêng của mình, ngoại trừ phần diện tích của Vimedimex đã góp vốn xây dựng.

Cuối năm 2007, Tòa nhà Citilight bắt đầu đi vào hoạt động và khai thác với tổng diện tích sử dụng là 10.150 m2, trong đó có 7.047,5 m2 thuộc quyền sở hữu của 68 nhà đầu tư tương đương 70% cổ phần, 30% còn lại thuộc quyền sở hữu của Vimedimex.

2-vimedimex-w500-h375.jpg

Nhà đầu tư cho rằng Vimedimex đã không thực hiện đúng như hợp đồng đã cam kết

Bà Nguyễn Thúy Hiền một nhà đầu tư bức xúc: Khu đất xây dựng Tòa nhà Citilight thuộc quyền sử dụng, sở hữu chung của 68 nhà đầu tư và Vimedimex. Nhưng ngày 17/11/2016, Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 136048 cho Vimedimex. Sau đó, Vimedimex mang tài sản đi thế chấp tại một chi nhánh Ngân hàng Vietcombank nhưng không thông qua ý kiến của các cổ đông

Còn bà Phan Thị Phương lại cho rằng, từ tháng 12/2019 đến nay Vimedimex ra thông báo dừng chi trả tiền cho các nhà đầu tư với lý do rà soát lại việc góp vốn đầu tư xây dựng Tòa nhà Citilight. Thực tế này, Vimedimex đã gây thiệt hai cho các cổ đông hơn 20 tỷ đồng. Còn số tiền 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của tòa nhà, còn gọi là kết dư đã bị Vimedimex chiếm dụng, chuyển khỏi tài khoản của tòa nhà mà không hỏi ý kiến của cổ đông. 

Cấp GCNQSDĐ riêng cho Vimedimex là vi phạm thỏa thuận 

Trong công văn số 191/CV-VMD ngày 24/3/2020 bà Phạm Thị Sen, Quyền Tổng giám đốc Vimedimex trả lời ông Nguyễn Minh Tính khẳng định: “Vimedimex là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với Tòa nhà Citilight căn cứ đầy đủ trên các quy định tương ứng của pháp luật và các văn bản có hiệu lực pháp lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… Như vậy, căn cứ trên bản chất pháp lý đích thực của hợp đồng hợp tác, các chủ thể ký kết hợp đồng không thể trở thành đồng sở hữu đối với tòa nhà này”. 

3-vimedimex-w500-h703.jpg

Giấy CNQSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho Vimedimex

Một diễn biến khác, tại Quyết định số 44/2020/QĐ-VMD ngày 16/01/2020 của HĐQT Vimedimex có đưa ra lý do tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư chỉ chiếm 56,2% tổng vốn đầu tư chứ không phải 70% như đã thừa nhận trước đây. 

Luật sư Phan Minh, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: Theo Khoản 2, Điều 98, Luật đất đai năm 2013 quy định: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Khoản 1, Điều 166, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất có quyền “được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy Sở TNMT TP.HCM cấp Giấy chứng nhận số CE 136048 đứng tên một mình Vimedimex là đã làm trái quy định của pháp luật. 

Thái Đoàn