Thứ Năm, 25/02/2021

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương tạm cấp kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng

25/11/2020 17:26

Hụt thu cân đối ngân sách trong 2 năm liên tiếp, nên tỉnh Quảng Ngãi không còn khả năng cân đối thu chi năm 2020. Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 2.667 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 2.667 tỷ đồng..jpg

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 2.667 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2019, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao là 2.424 tỷ đồng. Năm 2020, thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.211 tỷ đồng, bằng 91,6% dự toán Trung ương giao; thu cân đối năm 2020, phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 9.119 tỷ đồng, bằng 77% dự toán Trung ương giao.

Dự kiến trong năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán Trung ương giao là 2.720 tỷ đồng, mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và thu tiền bảo vệ đất trồng lúa) là 3.334 tỷ đồng.

Do hụt thu cân đối ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp nên địa phương này không còn khả năng cân đối thu chi năm 2020, để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 cho địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là 2.667 tỉ đồng.

Minh Quân