Thứ Năm, 12/12/2019

Thành phố Vũng Tàu công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035

13/07/2019 11:47

Thủ tướng Chính đã phủ phê quyệt Quyết định số 606/QĐ-TTg về điều chỉnh quy hoạch chung TP.Vũng Tàu đến năm 2035.

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, UBND TP.Vũng Tàu đã thực hiện các thủ tục đấu thầu và phối hợp với đơn vị tư vấn trúng thầu là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức nghiên cứu lập đồ án.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Trần Thu Hằng, Vụ Trưởng Vụ Quy hoạch-Kiến trúc, Bộ Xây dựng tao quyết định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Vũng Tàu đến năm 2035 cho UBND tỉnh BR-VT.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho lãnh đạo TP. Vũng Tàu.

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi hành chính TP. Vũng Tàu, với tổng diện tích 15.043 ha. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ công cộng và đầu mối giao lưu quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng tỉnh BR-VT.

Trong đó định hướng phát triển không gian gồm 7 khu vực: đảo Long Sơn là trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia; khu vực Gò Găng phát triển đô thị mới gắn với sân bay Gò Găng và khu đô thị sinh thái gắn kết với không gian sinh thái rừng ngập mặn; khu Bắc Phước Thắng là khu bảo tồn vùng vành đai xanh, vùng cảnh quan sinh thái tự nhiên

Khu vực công nghiệp - cảng duy trì các KCN và cảnh hiện có và mở rộng khu cảng Sao mai - Bến Đình; khu vực hiện hữu tập trung cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hướng bảo tồn cấu trúc không gian đô thị truyền thống, bảo tồn công trình kiến trúc, cảnh quan và hệ sinh thái có giá trị.

Khu vực Bắc Vũng Tàu phát triển các khu chức năng; khu vực phát triển du lịch ven biển Chí Linh - Cửa lấp phát triển khu hỗn hợp.

Người dân xem đồ án quy hoạch chung TP. Vũng Tàu đến năm 2035 tại hội nghị.

Nội dung quy hoạch đã được UBND TP.Vũng Tàu cập nhật ngay vào đồ án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1651/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 để đảm bảo sự đồng bộ.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR- VT cho biết, việc phê duyệt Quy hoạch chung TP.Vũng Tàu đến năm 2035 có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý ban đầu cho việc định hướng phát triển TP.Vũng Tàu.

Cũng theo ông Tuấn, cần phải được công khai quy hoạch được duyệt theo quy định để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin cụ thể, chính xác; các tổ chức và người dân biết và thực hiện.

Đồng thời, triển khai ngay các đồ án quy hoạch phân khu gồm: Bắc Phước Thắng, Cù lao Bến Đình, điều chỉnh quy hoạch phân khu Nam Vũng Tàu, Bắc Vũng Tàu, Chí Linh-Cửa Lấp, Bãi Sau, Bàu Trũng, đảo Long Sơn và Đảo Gò Găng; các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 quan trọng như: trục đường Thùy Vân, trục đường Thống Nhất, công viên Bàu Sen để có căn cứ pháp lý quản lý và thu hút đầu tư…

Lê Lý