Thứ Bảy, 31/07/2021

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

21/07/2021 10:27

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc thành lập Tổ công tác đặc của Chính phủ thực hiện thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại TPHCM.

nqh5591-w1500-h1000.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác theo thẩm quyền (Ảnh:VGP)

Theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TPHCM để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phần Tổ công tác bao gồm: Đồng chí Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng; Các tổ phó bao gồm: Đồng chí Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế;

Các thành viên là Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Các đồng chí Thành viên là Thứ trưởng các bộ thực hiện quyền hạn của Bộ trưởng trong việc trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình và phối hợp với các Thành viên Tổ công tác để thực hiện công tác điều phối chung của Tổ và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tâm Phúc