Thứ Năm, 17/06/2021

Thanh Hoá trước thời cơ, vận hội mới

30/01/2021 06:01

Thời gian qua Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Thời cơ, khí thế hiện nay đang tạo thế và lực cho vùng đất này cất cánh vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới.

Kinh tế tăng trưởng cao, năng lực sản xuất và quy mô kinh tế tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đạt 12,1%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng nhanh, năm 2020 gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần năm 2015.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện; tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành bình quân hằng năm dự kiến đạt 3%, vượt kế hoạch. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực; sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển; thu hút đầu tư vào nông nghiệp được chú trọng, đã có một số dự án quy mô lớn được triển khai thực hiện. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả bước đầu.

a3thanhhoa-w600-h345.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tại Nghi Sơn

Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá, bình quân hằng năm dự kiến tăng 20,1%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. Đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều cơ sở công nghiệp mới, đặc biệt là Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (một trong 3 dự án công nghiệp lớn nhất cả nước); đồng thời triển khai xây dựng một số dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng trưởng cao, bình quân hằng năm dự kiến tăng 12,14%. Các sản phẩm vật liệu xây dựng tỉnh có thế mạnh phát triển nhanh.

 Dịch vụ phát triển khá, nhiều lĩnh vực khởi sắc; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm dự kiến đạt 8,6%. Các ngành dịch vụ có lợi thế: du lịch, vận tải biển, vận tải hàng không phát triển mạnh. Các ngành tài chính ngân hàng, viễn thông, logistics phát triển khá. Giá trị xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao; năm 2020 dự kiến đạt 3,57 tỷ USD, gấp 1,8 lần mục tiêu Đại hội, gấp 2,5 lần năm 2015. 

Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm dự kiến đạt 18,1%, trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; năm 2020 dự kiến đạt 29.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015.

Các thành phần kinh tế có bước phát triển. Kinh tế nhà nước tiếp tục được sắp xếp, đổi mới. Kinh tế hợp tác xã có chuyển biến tích cực. Kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh; năm 2020 dự kiến đạt 47,8 doanh nghiệp/1 vạn dân, gấp 2 lần so với năm 2015.

Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu nội bộ trong từng ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng khai thác và phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cơ cấu vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước, tăng nhanh tỷ trọng vốn đầu tư ngoài nhà nước. Cơ cấu lao động chuyển dịch phù hợp với chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế. Mô hình tăng trưởng kinh tế từng bước chuyển đổi từ chiều rộng sang chiều sâu.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt mục tiêu Đại hội. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, cơ chế, chính sách, từng bước tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư. Từ năm 2016 đến nay, đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 76 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 114.522 tỷ đồng và 3.655 triệu USD; đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cùng với thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tỉnh đã chú trọng vận động, thu hút các nguồn vốn ODA, NGO, nguồn lực của Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới hoạt động đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm và phân bổ kế hoạch sớm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đô thị phát triển theo hướng hiện đại, tạo ra diện mạo mới cho phát triển của tỉnh. Nhiều công trình giao thông lớn, có tính kết nối liên vùng, kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh được đầu tư. Hệ thống cảng biển (cảng nước sâu, cảng tổng hợp) được quy hoạch và đầu tư, năm 2019 đã đưa tuyến container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn vào hoạt động hiệu quả. Hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ theo hướng đa mục tiêu. Hệ thống lưới điện, truyền tải, cung cấp điện được đầu tư tăng thêm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển rộng khắp. Hạ tầng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch... được đầu tư, nâng cấp. Tốc độ đô thị hóa được đẩy mạnh.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh theo hướng đổi mới sáng tạo. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có bước phát triển mới. Giáo dục và Đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh, mạng lưới y tế được mở rộng, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.

Trước thời cơ, vận hội mới, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đoàn kết, nghĩ lớn, làm quyết liệt để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới với công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn. Tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế để tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, bộ máy cán bộ, lãnh đạo được bố trí sắp xếp hợp lý, có sức chiến đấu cao. Lãnh đạo tỉnh đã xắn tay, lăn lộn tới các địa phương, đơn vị trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc. Thanh Hóa tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Với bộ máy lãnh đạo mới có chiến lược phát triển xứng tầm, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Kỳ vọng trong tương lai gần xứ Hóa sẽ phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước, với tầm vóc mới, xứng đáng với truyền thống hào hùng, vinh quang của vùng đất có bề dày lịch sử, yêu nước và cách mạng.

 

 

Thanh Phương