Thứ Năm, 17/06/2021

Thái Nguyên: Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

06/10/2020 10:35

Chiều 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo.

dai-hoi-dang-bo-thai-nguyen-w1154-h768.jpeg

Đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến diễn ra trong 03 ngày (11 – 13/10/2020) tại Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh với các phiên trù bị, khai mạc và bế mạc. Trong đó, phiên khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Đài PT-TH Thái Nguyên.

Tính đến 30/6/2020, toàn tỉnh Thái Nguyên có 606/607 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 99,83%. 607 Đại hội ở các Chi, Đảng bộ cơ sở đều thực hiện đủ 04 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Kết quả đã bầu được là 4.836 đồng chí cấp ủy. Số cấp ủy viên bầu thiếu so với số lượng được bầu là 50 đồng chí sẽ được kiện toàn sau Đại hội. Trong đó, số cấp ủy viên tái cử là 3.312 đồng chí (68,48%) và lần đầu tham gia cấp ủy là 1.524 đồng chí (31,52%); số cấp ủy viên là nữ có 1.260 đồng chí (đạt 26,05%), cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) có 509 đồng chí (10,52%) và cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số có 1.209 đồng chí (đạt 25%).

dai-hoi-dang-bo-thai-nguyen-w1154-h768.jpeg

16/16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ngày 30/8/2020, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Tất cả các Đại hội đều thực hiện đủ 04 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và thời gian Đại hội bảo đảm theo quy định không quá 03 ngày.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã cơ bản  hoàn tất; Công tác xây dựng các văn kiện Đại hội được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng và đã lấy ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên và nhân dân; Các nội dung công tác tổ chức Đại hội đã được Bộ Chính trị duyệt, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội. Đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương, đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; Đặc biệt là kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới để mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương nghị quyết Đại hội; tạo sự thống nhất trong tư tưởng và động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.             

Đối với công tác nhân sự, Thái Nguyên chủ động chuẩn bị thực hiện bám sát chỉ đạo của Trung ương một cách nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh, đến đảm bảo số lượng, cơ cấu với phương châm “động”, “mở”.

Đối với công tác an ninh trật tự, cơ quan Công an đã phối hợp với cấp ủy các cấp thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự Đại hội, hiện đang tập trung thực hiện thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự phục vụ Đại hội; xây dựng và triển khai các kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong những ngày diễn ra Đại hội.

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ là 15 đồng chí; bảo đảm giảm số lượng cấp ủy và Ban thường vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức (trong đó, 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy) Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   

Nguyễn Liên