Thứ Bảy, 25/09/2021

Sơn La: Xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến giáo dục pháp luật

31/07/2021 09:53

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm, thực hiện xuyên suốt với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần giúp cán bộ và nhân dân tiếp cận dễ dàng với các nội dung pháp luật hiện hành.

hoi-phu-nu-huyen-sop-cop-trao-doi-ve-phat-trien-kinh-te-w1500-h999.jpg

Hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Lạnh trao đổi về Luật hôn nhân và gia đình.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La, công tác PBGDPL tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật về hình thức lẫn nội dung. Các nội dung PBGDPL luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành, lĩnh vực, địa phương, trong đó UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tích cực tham mưu, tư vấn công tác kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Hằng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, phối hợp mời báo cáo viên pháp luật Trung ương triển khai tại các hội nghị. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 05 Hội nghị cho trên 900 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Hội đồng, báo cáo viên pháp luật tham dự; Hội đồng cấp huyện cũng chú trọng tham mưu với UBND cấp huyện tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội  ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi quản lý.

Điểm ghi nhận trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, PBGDPL được tỉnh quan tâm và hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt là đối với những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều cách làm sáng tạo về PBGDPL được triển khai và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ nhân dân, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách dân tộc. 

Chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả về PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh như, điển hình như: Mô hình “Lớp học xóa mù chữ” lồng ghép với tuyên truyền PBGDPL do cán bộ bộ đội biên phòng tỉnh trực tiếp lên lớp. Kết quả từ năm 2017 đến nay đã duy trì 15 lớp, hiện đã nghiệm thu 11 lớp/274 học viên, đang duy trì 04 lớp/101 học viên, mô hình đang phát huy hiệu quả tốt, giúp nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới xóa mù chữ; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vật chất, đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật. 

Mô hình “Bữa sáng cho em” tại bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La, địa bàn do đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phụ trách. Mô hình “Tiếng loa Biên phòng - phòng, chống dịch Covid-19”. Được duy trì từ năm 2020, với hình thức tuyên truyền bằng loa lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bằng nhiều thứ tiếng dân tộc như Mông, Thái, Kinh; nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid kết hợp với tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay Mô hình có 10 tổ tuyên truyền/10 đồn Biên phòng; phát tuyên truyền hơn 1.200 giờ… 

Mô hình “Nhóm liên gia tự quản” quản lý người nghiện sau cai, người lầm lỗi, người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; “Tạo công ăn việc làm cho người  mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng”; phát huy hiệu quả phong trào “3 cùng, 4 bám, 5 có” lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; vận động, tranh thủ được người có uy tín, già làng, trưởng bản tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cá biệt hàng nghìn lượt đối tượng đặc thù, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Có thể thấy từ các mô hình, cách làm sáng tạo trong PBGDPL đã góp phần không nhỏ trong nâng cao chất lượng hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Để phát huy những kết quả đạt được, tỉnh luôn quan tâm, biểu dương và nhân rộng những điển hình trên, qua đó tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Nguyễn Minh