Thứ Sáu, 28/02/2020

Ra mắt câu lạc bộ báo chí vì môi trường

09/10/2019 16:36

Ngày 9/10, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ báo chí vì môi trường.

1-le-ra-mat-w1276-h956.jpg

Ra mắt câu lạc bộ báo chí vì môi trường

Câu lạc bộ Báo chí vì Môi trường được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM ra quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động với mục tiêu thúc đẩy nâng cao công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, xây dựng một lực lượng hội viên và cộng tác viên nòng cốt có tâm huyết và kiến thức về môi trường cùng lên tiếng bảo vệ và gìn giữ môi trường sống ngày một sạch đẹp, vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, cho biết tình hình môi trường TPHCM hiện nay còn nhiều bất cập gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Trong ngày ra mặt Câu lạc bộ Báo chí vì Môi trường bước đầu đã có 60 hội viên và hơn 100 cộng tác viên tham gia. Câu lạc bộ Báo chí vì Môi trường được thành lập, tập hợp các cá nhân là các phóng viên, báo đài và trang tin có tâm huyết tự nguyện cùng nhau tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, xây dựng và bảo vệ môi trường thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn.

2-le-ra-mat-bao-w1280-h960.jpg

Quang cảnh buổi họp ra mắt câu lạc bộ báo chí vì môi trường

Về phía Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Câu lạc bộ nâng cao kiến thức về chuyên môi và luật pháp trong công tác bảo vệ môi trường, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau; góp phần phản ánh cụ thể và thực tế các hành động gây ô nhiễm môi trường để kịp thời chấn chỉnh, cổ vũ, động viên và hỗ trợ, tôn vinh các cá nhân phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.      

3-ra-mat-bao-chi-w1280-h594.jpg

Câu lạc bộ báo chí vì môi trường tham quan khu xử lý nước thải nhà máy Ajinomoto tại Biên Hòa

Trong những năm qua, báo chí đã phát hiện các hành vi, vi phạm pháp luật về môi trường, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong tổ chức xây dựng, ban hành và thực thi các cơ chế, chính sách, pháp luật về môi trường và góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

Thái Đoàn