Thứ Bảy, 26/09/2020

Lịch tiếp công dân quý 3/2020 của lãnh đạo UBND TPHCM

03/08/2020 21:28

UBND TPHCM vừa thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực UBND TPHCM trong quý 3/2020.

T

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ Ba, 28/7/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

2

Thứ Năm, 20/8/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

3

Thứ Năm, 27/8/2020

Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Thành Phong

UBND thành phố

4

Thứ Ba, 15/9/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

5

Thứ Ba,

22/9/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Dương Anh Đức

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

6

Thứ Ba,

29/9/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

Tâm Phúc