Thứ Ba, 22/09/2020

Lào Cai tổ chức Hội thảo 'Hoạt động của chi bộ Đảng và vai trò của Đảng viên trong thời kỳ đổi mới'

07/11/2019 18:01

Sáng 7/11, tại Trung tâm hội tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng, chất lượng và vai trò của Đảng viên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Hữu Quý - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện ủy, ban tuyên giáo cấp huyện, cấp thành phố.

Hội thảo là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, bí thư chi bộ và Đảng viên về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng, chất lượng và vai trò của Đảng viên trong tình hình hiện nay.

anh-bia-duong-dat-do-thi-ha-noi-222-w692-h464.jpg

Quang cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, đồng chí Ngô Hữu Quý – Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy  khẳng định:“Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, đó là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, hoạt động của chi bộ chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng. Thấm nhuần chỉ dạy của Bác, Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động của chi bộ Đảng, chất lượng và vai trò của Đảng viên”.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng trao đổi, trình bày tham luận và đưa ra những giải pháp nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

anh-bia-duong-dat-do-thi-ha-noi-222-w692-h464.jpg

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo đã chỉ ra nhiệm vụ và trách nhiệm của Đảng viên với công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nêu cao vai trò của Đảng viên trong phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội thảo khẳng định vị trí, tầm quan trọng của chi bộ thôn, tổ dân phố trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động của chi bộ Đảng, chất lượng và vai trò của Đảng viên.

Qua hội thảo, các chi bộ sẽ có cơ hội học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, trao đổi về những vấn đề tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Giúp các đồng chí làm công tác ở chi bộ nắm rõ quy định của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy để thực hiện công tác lãnh đạo đơn vị đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập ngày nay.

Hà Dung - Hiệp Vy