Thứ Tư, 04/08/2021

Kiên Giang: Cách chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành

17/04/2020 09:06

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang vừa thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành đối với Thượng tá Quảng Trọng Bình.

Trong quá trình giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành, Thượng tá Quảng Trọng Bình có ý thức tổ chức kỷ luật kém, thiếu tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống thiếu gương mẫu trong sinh hoạt.

Các sai phạm trên của Thượng tá Quảng Trọng Bình là nghiêm trọng thể hiện ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức kém, vi phạm kỷ luật Đảng và kỷ luật Quân đội, gây ảnh hưởng xấu trong đơn vị và lực lượng.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang cũng kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Chính quyền đối với Đại tá Hồ Tú Điền - Chỉ huy trưởng và Đại tá Đặng Văn Thống - Chính ủy Sở Chỉ huy, do trong quá trình làm lãnh đạo thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục, kiểm tra để cán bộ thuộc quyền vi phạm kỷ luật nghiêm trọng kéo dài không có biện pháp xử lý kịp thời, thiếu sâu sát trong chỉ đạo việc kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với quân nhân sai phạm, vi phạm nguyên tắc quy định về quản lý tài liệu.

Thành Nhớ