Thứ Bảy, 26/09/2020

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Dấu ấn một nhiệm kỳ

12/08/2020 17:18

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân huyện Quảng Xương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công, đạt và vượt kế hoạch 27/27 chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Quảng Xương là một huyện đồng bằng ven biển có diện tích đất tự nhiên 227,63 km2. Với chiều dài bờ biển gần 18km, Quảng Xương là một trong những huyện có tiềm năng về thuỷ, hải sản. Hơn nữa, nằm trên các trục quốc lộ 1A, quốc lộ 45, 47, tỉnh lộ số 4, phía bắc là thành phố Thanh Hoá với khu công nghiệp Lễ Môn, phía nam là Khu công nghiệp động lực Nghi Sơn - Tĩnh Gia, đồng thời là huyện có vị trí trọng yếu về an ninh - quốc phòng của tỉnh. Ðây là lợi thế đặc biệt quan trọng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng.

 Với chủ trương, sách lược phát triển hợp lý, lựa chọn cho mình hướng đi đúng, Quảng Xương thực hiện thành công 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm đã đề ra gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao; hợp tác liên kết trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình đẩy mạnh đô thị hóa; Chương trình phát triển kinh tế dịch vụ du lịch; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,5%, đạt mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, vượt 7 triệu đồng so với mục tiêu. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Nông - lâm - thủy sản là 3,5%, đạt mục tiêu đại hội.

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2020 đạt 3.335 tỷ đồng, tăng 625 tỷ đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 6.015 tỷ đồng, tăng 3.665 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20,7%, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 đạt 5.405 tỷ đồng, tăng 3.526 tỷ so với năm 2015. Giá trị xuất khẩu chính ngạch năm 2019 đạt 27 triệu USD, tăng 16 triệu USD so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.441 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo được tăng cường chỉ đạo, kết quả đã giảm từ 7,3% trong năm 2015 xuống còn 1,9%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ, không có bệnh dịch lớn xảy ra; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức. Huyện đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết kịp thời đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

anhkemquangxuong-w512-h347.jpg

Ông Trần Anh Chung được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Xương khóa XXVI - nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, huyện Quảng Xương tập trung khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Quảng Xương tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển đô thị gắn với đầu tư hạ tầng du lịch; Chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai khâu đột phá cũng được thực hiện đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; Xây dựng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

Trong nhiệm kỳ tới, Quảng Xương phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 16% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ ổn định 75 nghìn tấn; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2025 là 30.000 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm là 15% trở lên; Tỷ lệ xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 100%; xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu 20% trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1,5%; Tổng số đảng viên được kết nạp thời kỳ 2021 - 2025 đạt 1.000 đảng viên trở lên.

PV