Thứ Ba, 28/09/2021

Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

12/05/2021 13:37

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Quan Sơn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền đã và đang được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, cổng chào; thông qua hội nghị,... Nội dung tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri… Đưa tin kịp thời các hoạt động bầu cử của các xã, thị trấn, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ 2, lần thứ 3 của huyện và các xã, thị trấn.

anh-1-kem-tin-huyen-quan-son-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-bau-cu-w500-h280.jpg

anh-2-kem-tin-huyen-quan-son-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-bau-cu-w500-h280.jpg

Đẩy mạnh tuyền truyền huyện Quan Sơn đã treo các panô  hưởng ứng ngày bầu cử toàn dân

Toàn huyện đã lên được 190m2 cụm cổ động, biển vi-nhét, 100 khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền cổ động trực quan tại các nhà văn hóa bản, khu phố.

Trong thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên các phương tiện thông tiện đại chúng, bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân hiểu về ngày bầu cử, cách thức bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, cũng như hiểu được quyền lợi của mình trong việc lựa chọn được những người có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Với việc tập trung cao độ công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử, sẽ góp phần vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thùy Chinh – T.Phan