Thứ Năm, 13/08/2020

Hội thảo về tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

09/07/2020 12:40

Sáng 09/07, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức Hội thảo trọng điểm quốc gia với chủ để “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN”.

p1380311-w986-h424.JPG

Hội thảo đề tài “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” 

Đến dự có GS.TS Phan Trung Lý - nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, nguyên Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cùng đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

p1380305-w1000-h666.JPG

GS.TS Phan Trung Lý phát biểu tại Hội thảo

Đề tài “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN” nhằm đi sâu nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công khai, minh bạch như khái niệm, vai trò, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và kinh nghiệm nước ngoài về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

p1380306-w1000-h666.JPG

PGS.TS Nguyễn Tất Viễn - nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch HĐQL Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Trưởng Khoa Luật Đại học Quốc tế Sài Gòn 

Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật về công khai, minh bạch và thực trạng thực thi ở Việt Nam để chỉ ra những hạn chế, kết quả đạt được trên thực tiễn.

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng để đưa ra những quan điểm, phương hướng hoàn thiện pháp luật nhằm mục đích phát triển đồng bộ và bền vững nền kinh tế tại Việt Nam, đặt ra yêu cầu tổng thể Nhà nước pháp quyền XHCN và đáp ứng yêu cầu đảm bảo quyền con người, đảm bảo hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và điều kiện bảo đảm.

p1380313-w1000-h666.JPG

Bà Lê Thị Thu Ba - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

 

Đề tài “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” mang tính thời sự, rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại, bà Lê Thị Thu Ba - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khẳng định.  

Hội thảo có sự góp mặt của nhiều đề tài tham luận, trong đó nổi bật là các tham luận: “Thể chế hóa chủ trương của Đảng về tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước” do PGS.TS Nguyễn Tất Viễn trình bày; tham luận “Nhà nước pháp quyền XHCN và vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” do PGS.TS Phạm Minh Tuấn trình bày; tham luận “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chính sách dân tộc” do TS Lê Sơn Hải trình bày…

Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề: Các quan điểm, vị trí, vai trò, chủ thể, nội dung, phạm vi, phương thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước; Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước;

Nhận diện các vấn đề đặt ra trong thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước; Quan điểm, giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

 

Kim Sáng