Thứ Tư, 15/07/2020

Hoành Bồ (Quảng Ninh): Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên

06/09/2019 18:00

Phòng ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trường, kiểm soát xử lý nguồn ô nhiễm, cải tạo phục hồi các khu vực ô nhiễm môi trường đó là mục đích, kế hoạch của UBND huyện Hoành Bồ.

Ưu thế và tiềm năng phát triển công nghiệp

Hoành Bồ là huyện lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với diện tích 840km2, là địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, bao gồm 2 doanh nghiệp sản xuất xi măng, 1 doanh nghiệp sản xuất nhiệt điện, 1 doanh nghiệp sản xuất vôi quy mô lớn, 14 doanh nghiệp khai thác đá và 12 trạm trộn bê tông.

Ở cấp xã có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép, đưa máy móc vào thăm dò tài nguyên khoáng sản, bốc xúc đất, cát trái phép. Đây là một khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Quyết tâm khắc phục những khó khăn đó, từ đầu năm đến nay, huyện Hoành Bồ đã triển khai nhiều biện pháp mạnh  với các doanh nghiệp sai phạm nhằm bảo vệ  môi trường trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

Đặc biệt một số công ty sản xuất xi măng lớn trên địa bàn, như Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long,  Công ty TNHH Hương Hải Group, đã làm tốt công tác bảo vệ môi trường: duy trì thực hiện việc giám sát định kỳ về môi trường; thực hiện thường xuyên công tác dập bụi trên các tuyến đường để giảm thiểu ô nhiễm; thực hiện việc phân loại chất thải, sử dụng biển báo, có kho lưu trữ chất thải nguy hại...

Ngay từ đầu năm 2019, huyện Hoành Bồ đã  kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể về việc thực hiện công tác đảm bảo môi trường của các doanh nghiệp; thành lập đoàn liên ngành phối hợp với ngành chức năng tỉnh triển khai nhiều cuộc kiểm tra đột xuất.

Qua đó yêu cầu các doanh nghiệp phải có đủ các hồ sơ pháp lý liên quan công tác môi trường theo quy định; thực hiện bảo vệ môi trường theo đúng thiết kế và cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường do đơn vị chuyên môn phê duyệt; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp vi phạm, cố tình không thực hiện đúng cam kết…

Thẳng tay với các doanh nghiệp vi phạm không thực hiện đúng cam kết

Hệ thống tải đá vào lò khép kín giúp giảm bụi và tiếng ồn phát tán ra môi trường một cách tối đa

Để thực hiện cao ý thức cộng đồng về BVMT và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND huyện Hoành Bồ đã đề ra 6 nhóm giải pháp chính gồm: Giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giải pháp về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường; nguồn lực tài chính; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BVMT; giải pháp đối với các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Tăng cường nhiệm vụ quản lý và tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về BVMT và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao chất lượng môi trường sinh thái.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng đảm bảo rừng là lá phổi điều hòa môi trường không khí; nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, đô thị.

Đồng thời xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban của huyện với chính quyền các xã, thị trấn; huy động sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến các xã và mọi tầng lớp nhân dân trong BVMT.

Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh có nhiều ưu thế tiềm năng

UBND huyện Hoành Bồ cũng yêu cầu cần tạo sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, liên tục giữa huyện với các sở, ban, ngành liên quan; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thiện hơn trong công tác lập thủ tục hành chính, quản lý và xử lý chất thải và giám sát định kỳ tại cơ sở sản xuất, đảm bảo việc chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về BVMT; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với mọi tầng lớp nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển KT-XH đi đối với BVMT trong giai đoạn mới.

Huyện cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 gồm: Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, triển khai xây dựng và lắp đặt bể biogas; tiếp tục thực hiện việc trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, bảo tồn và phát huy hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, thực hiện việc giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn xã Lê Lợi, xã Thống Nhất…

Nhà máy Sản xuất vôi tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ của Công ty TNHH Hương Hải Group

Lãnh đạo huyện Hoành Bồ đã yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển; đặc biệt là tốc độ, khổ giới hạn của đường bộ; thực hiện nghiêm chỉnh việc xếp hàng hóa, vật liệu rời trên xe ô tô theo đúng quy định, không cơi nới thành thùng phương tiện, không vượt quá tải trọng cho phép. Khi thực hiện vận chuyển đất, đá, vật liệu rời phải có bạt che phủ theo quy định; cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo VSMT, ATGT trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện cần tăng cường kiểm tra, thành lập các tổ kiểm soát và mời đại diện nhân dân các thôn, khu cùng tham gia giám sát việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu rời trên địa bàn huyện.

“Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” là một trong những nội dung thể hiện quyết tâm của huyện trong thực hiện chủ đề công tác đầu năm 2019 của UBND huyện Hoành Bồ “Tiếp tục phát triển kinh tế hộ gia đình; Bảo vệ môi trường sinh thái; Xây dựng một môi trường văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Lê Dung