Thứ Tư, 20/01/2021

Dự án Hành trình hỗ trợ nữ sinh Trường Đại học Tây Bắc

02/12/2019 14:24

Nhằm nâng cao, bồi dưỡng kiến thức, năng lực cho các nữ sinh người dân tộc thiểu số để các em trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của nữ sinh trong toàn trường. Vừa qua Trường đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án Hành trình hỗ trợ nữ sinh Trường Đại học Tây Bắc.

Dự án “Hành trình hỗ trợ Nữ sinh Người dân tộc Thiểu số” thuộc nhóm Dự án ứng dụng/kế hoạch hành động. Kinh phí để thực hiện dự án là trên 330 triệu đồng nguồn vốn do Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia tài trợ. Mục tiêu của dự án là nâng cao kiến thức và kỹ năng cho Nữ sinh người Dân tộc Thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc, giúp các em tự tin đổi mới bản thân; đào tạo 20 giảng viên –cán bộ của trường thành giảng viên nguồn để tổ chức các  hoạt động hỗ trợ Nữ sinh người dân tộc thiểu số. Thành lập câu lạc bộ Nữ sinh và tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 100 nữ sinh  người dân tộc thiểu số trong toàn trường. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao vị thế, hình ảnh của Nữ sinh người dân tộc thiểu số thông qua xây dựng trang website, giới thiệu nhân rộng mô hình đến các trường THPT và các trường chuyên nghiệp trong tỉnh Sơn La.

hoi-thao-trien-khai-du-an-hanh-trinh-ho-tro-nu-sinh-nguoi-dan-toc-thieu-so-truong-dai-hoc-tay-bac-w1000-h666.JPG

Hội thảo triển khai dự án “Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc”

Với đặc thù là một tỉnh miền núi điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đa số dân cư là đồng bào các dân tộc thiểu số, việc tiếp cận các thông tin và nâng cao vai trò của người phụ nữ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội còn nhiều hạn chế. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá, vận động sự quan tâm của địa phương và nhà trường đến công tác hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển, năng động của nữ sinh, và  nữ giảng viên - cán bộ.

truong-nhom-nghien-cuu-bao-cao-ve-noi-dung-cua-du-an-w1000-h666.JPG

Trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo về nội dung của dự án

Đây là hoạt động thiết thực trong sự phối hợp của Trường Đại học Tây Bắc với Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực qua đây sẽ giúp các em nữ sinh tự khẳng định được bản thân mình phát huy tinh thần sáng tạo của giới trẻ trong giảng đường từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lự trên địa bàn.

Ngọc Minh