Thứ Năm, 24/06/2021

Đồng Nai: Sư đoàn 309 - Quân đoàn 4 tập huấn cán bộ đợt I năm 2020

27/12/2019 14:07

Từ ngày 24 đến ngày 27/12, Sư đoàn 309 đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ giai đoạn I năm 2020. Đợt tấp huấn nhằm nâng cao trình độ, khả năng tổ chức huấn luyện cho cán bộ các cấp; làm cơ sở để chỉ đạo và tổ chức huấn luyện đơn vị năm 2020 đạt kết quả tốt hơn.

Tham dự và chỉ  đạo lớp tập huấn có Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó Sư đoàn trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn.

Công tác tập huấn cán bộ là một nội dung trong chương trình huấn luyện đối với đội ngũ cán bộ các cấp đồng thời cũng là nội dung rất quan trọng trong quy trình huấn luyện, là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng, trình độ huấn luyện của cán bộ các cấp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sắn sàng chiến đấu của đơn vị.

anh-1-w800-h533.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn cán bộ giai đoạn I năm 2020.

Trong những năm qua công tác tập huấn cán bộ các cấp trong Sư đoàn đã đi vào nền nếp, kịp thời bổ sung những nội dung mới, những thông tin mới cập nhật về đối tượng tác chiến; tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật. Đồng thời thông qua tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hằng năm kết hợp với công tác bồi dưỡng thường xuyên, đã nâng cao năng lực tổ chức huấn luyện của cán bộ các cấp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn Sư đoàn.

anh-1-w800-h533.jpg

Đại tá Đỗ Văn Lực - Phó Sư đoàn trưởng - TMT phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

anh-1-w800-h533.jpg

Sư đoàn 309 - Quân đoàn 4 tập huấn nâng cao trình độ, khả năng tổ chức huấn luyện cho cán bộ các cấp.

Thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế của Sư đoàn. Năm 2019, công tác huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn đã thực hiện nghiêm kế hoạch, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra kết thúc các nội dung, khoa mục đều đạt khá, giỏi, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp đạt giỏi. Tham gia các nội dung hội thi, hội thao đều đạt giải cao.

Nguyễn Liên - Văn Hùng