Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Đồng Nai : Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đối thoại với phụ nữ

Ngày 29/9, tại hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã đối thoại với hơn 200 phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

hinh-1-46-dn-w469-h400.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại buổi đối thoại với phụ nữ Đồng Nai

Tại buổi đối thoại, theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai hiện có gần 715.000 phụ nữ trên 18 tuổi, trong đó đáng chú ý là nhóm phụ nữ nông thôn và phụ nữ là công nhân lao động chiếm đa số. Thời gian qua, kinh tế của tỉnh phát triển, cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện nhiều chương trình tích cực, góp phần giúp cho phụ nữ phát huy được vai trò trong lao động sản xuất.

Tại buổi đối thoại, đa số ý kiến tập trung vào các vấn đề như bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp; công nhân nữ làm việc tại các khu công nghiệp, sống ở phòng trọ gặp khó khăn trong việc chăm lo cho con; giải quyết việc làm cho phụ nữ lớn tuổi (ngoài 50 tuổi) sinh sống trong khu vực giải tỏa xây dựng sân bay Long Thành; chợ truyền thống xuống cấp, ảnh hưởng đến nhóm phụ nữ là tiểu thương. Một số bất cập, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách đối với phụ nữ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho rằng, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế. Điều đáng buồn là đến nay, tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ở một số vùng nông thôn, miền núi và cả ở thành thị, phụ nữ, trẻ em vẫn bị bạo hành.

 Để giải quyết dứt điểm thực trạng này, tới đây, Đồng Nai sẽ chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc quyết liệt. Tỉnh yêu cầu các tổ chức đoàn thể, nhất là chi hội phụ nữ cơ sở tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn tận gốc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Ngoài ra, những phụ nữ bị bạo hành cũng cần mạnh dạn lên tiếng, giúp ngành chức năng nắm được vụ việc để giải quyết.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhằm chăm lo đời sống của công nhân, năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ các nhóm trẻ tư thục. Theo đó, tỉnh sẽ dùng ngân sách để hỗ trợ nhóm trẻ tư thục xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đến nay, việc thực hiện nghị quyết nêu trên đang chậm, chưa đạt yêu cầu. Tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thẩm định, hỗ trợ các nhóm trẻ tư thục, từ đó giúp nữ công nhân yên tâm gửi con.

Đối với ý kiến về chợ truyền thống xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường chỉ đạo chính quyền các địa phương trích ngân sách để sửa chữa chợ. Về vấn đề giải quyết việc làm cho phụ nữ ngoài 50 tuổi trong vùng dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai đang nghiên cứu nhiều phương án, trong đó tỉnh sẽ xem xét thành lập hợp tác xã nông nghiệp để tiếp nhận số lao động này vào làm việc.

Theo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai, mục đích của buổi đối thoại là nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với lực lượng phụ nữ, động viên phụ nữ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập, lao động, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Thông qua đối thoại tiến hành đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị gắn với việc triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới, các chính sách liên quan đến quyền lợi phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, quan hệ dân sự, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã hội, hôn nhân - gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Cũng theo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai thông qua đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đề ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện và phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng tuyên truyền, củng cố niềm tin của phụ nữ đối với sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; định hướng tư tưởng chính trị cho phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

hinh-2-dn-46-w726-h400.jpg

Các ban,ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai tham gia tại buổi đối thoại

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ đảm bảo tính kế thừa, liên tục, bền vững nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp. Đồng thời còn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân, định hướng chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ và phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 16/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy chỉ đạo khuyến khích các thành phần kinh tế các doanh nghiệp quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con công nhân lao động; quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề cho nữ công nhân lao động trẻ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.

Để Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện đảm bảo nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, các đại biểu phụ nữ dự đối thoại đã đề xuất lãnh đạo tỉnh quan tâm cho chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai từ nguồn vốn của tỉnh. Đề xuất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét tiếp tục cho chủ trương thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy về Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025”

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh còn đề nghị UBND tỉnh xây dựng và ban hành các cơ chế đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ hoạt động; có chính sách hỗ trợ doanh nhân nữ khu vực nông thôn phát triển kinh doanh. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Ngân hàng và các địa phương tiếp tục triển khai các chính sách ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp nữ và nữ tiểu thương.Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng có kế hoạch hỗ trợ khuyến khích, tạo điều kiện cho phụ nữ khu vực nông thôn ứng dụng khoa học – công nghệ, vay vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề nông thôn gắn với tạo việc làm cho lao động nữ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm đề xuất chỉ đạo thực hiện quy định phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp ở cấp cơ sở. Đồng thời có giải pháp xây dựng các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ nạn nhân bị bạo lực là phụ nữ và trẻ em. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nhất là các chính sách liên quan đến lao động nữ; thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho nữ công nhân lao động, gắn công tác đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với lao động nữ trong doanh nghiệp.

Trao đổi tại đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp phụ nữ cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân tỉnh.Các cấp Hội phụ nữa tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương; thường xuyên bám sát cơ sở nắm chắc tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo và giải quyết.

Riêng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số chính sách đối với phụ nữ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và các ngành chức năng tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, ông Cường yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp, sau đó kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đối thoại với phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về việc các Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; QĐ số 728 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền với nhân dân.

Buổi đối thoại kết thúc được kỳ vọng với những đề xuất được gửi tới người đứng đầu tỉnh ủy về các chính sách cụ thể, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời tạo điều kiện hơn nữa để các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. 

Lê Tú

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

FBI bàn giao cổ vật cho Việt Nam

Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tiếp nhận hiện vật, cổ vật văn hóa từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Thông tin này được đăng tải trên website chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Tây Ban Nha công nhận lại hộ chiếu Việt Nam mẫu mới

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội thông báo công nhận hộ chiếu Việt Nam mẫu mới sau khi hoàn thành tham vấn kỹ thuật với cơ quan trung ương. Tuy nhiên, người xin cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới cần ...

Hiến kế xây dựng quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 06/08, tại TPHCM, Hội đồng hương và UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức “Gặp mặt thăm hỏi và xúc tiến đầu tư, hiến kế xây dựng huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi lợn trong khu dân cư

Liên quan tới phản ánh người dân khốn khổ vì ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi lợn trong khu dân cư, Bí thư Huyện ủy Hà Trung (Thanh Hóa) Trần Duy Bình cho biết đã nắm được thông tin và sẽ chỉ đạo các ...

TP.HCM: ‘Khát’ nhà ở xã hội!

TP.HCM, hiện nay có hơn 122 ngàn công chức, viên chức và 285 ngàn công nhân đang có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, do thủ tục pháp lý và không có lợi nhuận cao nên các chủ đầu tư không ...

Cộng hòa Séc không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

Cộng hòa Séc là nước tiếp theo không công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Trước đó Đức và Tây Ban Nha đã thông báo sẽ không cấp thị thực cho mẫu hộ chiếu mới có màu xanh tím than do thiếu thông ...

Tây Ban Nha ngừng cấp visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam

Ngày 1/8, Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo không thể cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới, do không có thông tin nơi sinh. Vào tuần trước, Đức cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Nghệ An: hai Bí thư phường tham gia cứu 6 em nhỏ bị đuối nước

Phát hiện nhóm trẻ em đang tắm biển bị đuối nước, 2 Bí thư Đảng ủy phường ở Nghệ An cùng 2 người dân lao ra biển, cứu được 6 em nhỏ. Hiện sức khỏe các em ổn định, duy chỉ có một em vẫn ...

Dân “khốn khổ” vì ô nhiễm mỗi trường từ chăn nuôi lợn trong khu dân cư

Nhiều năm qua, một số hộ dân ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) chăn nuôi lợn nhỏ lẻ tại nhà ở, thậm chí chen chúc ngay trong khu dân cư, không có hệ thống thu gom chất thải, xả thải trực tiếp ...

Nguyên nhân Đức ngừng cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới

Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam vừa có thông báo ngừng cấp visa nhập cảnh hoặc quá cảnh Đức đối với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Nguyên nhân là do hộ chiếu mẫu mới có một ...